АМБИЈЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА

Каталошки број програма: 414  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700,

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700,

Весна Митровић, Професор разредне наставе и педагог, ОШ „Рада Миљковић„; Виолета Давидовић, Професор разредне наставе, ОШ „Аца Алексић„ Александровац;

Весна Митровић, Професор разредне наставе и педагог, ОШ „Рада Миљковић„; Виолета Давидовић, Професор разредне наставе, ОШ „Аца Алексић„ Александровац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање и развијање компетенција наставника за коришћење ресурса локалне средине, за планирање, реализацију и евалуацију наставе у различитим амбијентима ван учионице као специфичним срединама за поучавање и учење.

Схватање улоге и значаја различитих амбијената у подстицању активности карактеристичних за активне, партиципативне, искуствене облике учења. Разумевање значења учења откривањем, истраживањем, посматрањем и стварањем у непосредној животној стварности у којој се ученици сусрећу с природним и културним окружењем кроз директан контакт са предметима сазнања и на тај начин богате функционално знање. Подстицање тимског рада наставника кроз примену интердисциплинарног тематског планирања у свим фазама амбијенталне наставе и пројектног учења. Развијање компетенција наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима као партнерима у реализацији пројекта.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан ПОДСТИЦАЈНА СРЕДИНААНАЛИЗА ПРАКСЕ И УОЧАВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА НАСТАВУ И УЧЕЊЕ ВАНПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ И ПРОЈЕКТНОГ УЧЕЊАИЗРАДА ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АМБИЈЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ И ПРОЈЕКТНОГ УЧЕЊА Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.200 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни метријал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац Весна Митровић, Виолета Давидовић 22 4
2 ОШ "Горан Остојић" Весна Митровић, Виолета Давидовић 29 3.99
3 ОШ "Доситеј Обрадовић", Крушевац Весна Митровић, Виолета Давидовић 30 3.97
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац Весна Митровић, Виолета Давидовић 27 3.99
5 OS,, Aca Aleksic" Aleksandrovac Весна Митровић, Виолета Давидовић 24 3.99
6 OS"IV kraljevacki bataljon" Весна Митровић, Виолета Давидовић 23 3.99
7 ОШ "Бранко Радичевић" Седлари Весна Митровић, Виолета Давидовић 30 3.98
8 ОШ" Светозар Марковић" Косовских јунака 10 Лапово Весна Митровић, Виолета Давидовић 30 4
9 Online Sabac Весна Митровић, Виолета Давидовић 24 3.98

Укупно учесника: 239 | Просечна оцена: 3.99