Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања

Каталошки број програма: 994  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948, ,

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473,

Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Горан Петровић, Магистар физичке културе, ОШ "Младост";

Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Горан Петровић, Магистар физичке културе, ОШ "Младост";

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за систематско праћење, вредновање и оцењивање у настави физичког васпитања.

Упознавање наставника са законским оквиром вредновања уопште и у настави физичког васпитања Указивање наставницима на специфичности наставе физичког васпитања Упознавање наставника са могућим моделима вредновања у настави физичког васпитања (домени:моторичка умења, моторичке способности и афективни домен) Упознавање наставника са педагошком документацијом која обухвата вредновање постигнућа ученика у сва три домена

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данЗаконски оквир вредновања уопште и у настави физичког васпитањаПојам вредновања и специфичности наставе физичког васпитањаПримери вредновања постигнућа ученика из праксе у оквиру сва три доменаИзрада педагошке документације

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, радни материјали, надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156 Снежана Радисављевић Јанић, Ивана Милановић, Горан Петровић 19 3.77
2 Крагујевац, ОШ "Јован Поповић", Краља Милана IV/14 Снежана Радисављевић Јанић, Ивана Милановић, Горан Петровић 20 3.99

Укупно учесника: 39 | Просечна оцена: 3.88