Наставник – кључни фактор успешне наставе

Каталошки број програма: 506  

Не

Основна школа са домом ученика Добринка Богдановић, Село Стрелац, Бабушница, osdbstrelac@ptt.rs, 010375186, , 010375186

Игор Ракић, rakicizvor@gmail.com, 010386657, 0658867185,

Игор Ракић, Дипломирани географ, ОШ са домом ученика„Добринка Богдановић„-Стрелац; Милан Станковић, Професор разредне наставе, ОШ са домом ученика „Добринка Богдановић"- Стрелац;

Игор Ракић, Дипломирани географ, ОШ са домом ученика„Добринка Богдановић„-Стрелац; Милан Станковић, Професор разредне наставе, ОШ са домом ученика „Добринка Богдановић"- Стрелац; Александар Ранчић, Професор техничког образовања, ОШ„Деспот Стефан Лазаревић„ Бабушница; Штефица Станковић, Дипломирани психолог, ОШ са домом ученика"Добринка Богдановић"- Стрелац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање капацитета наставника у осмишљавању, креирању и примени нових занимљивих начина и техника рада у циљу побољшања васпитно-образовног процеса.

- Подстицај мотивације наставника као кључном фактору успешног образовања и васпитања ученика - Оспособљавање наставника да креирају неке нове занимљиве, подстицајне и функционалне технике рада у настави - Упознавање са различитим садржајима и примерима добре праксе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУпознавање и уводно излагањеЗашто је наставник кључни фактор успешне наставеПримена занимљивих, очигледних и функционалних садржаја у настави- 1.деоПримена занимљивих, очигледних и функционалних садржаја у настави- 2.деоРад са надареним ученицима и њихова мотивацијаЗакључак, домаћи задатак, евалуација и затварање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.300,00 динара и обухвата хонораре предавача, трошкове пореза, доприноса, сертификата и штампаног материјала за учеснике. Путни трошкови нису урачунати у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ sa domom učenika"Dobrinka Bogdanović", selo Strelac bb Игор Ракић, Александар Ранчић 19 3.91
2 Средња школа у Бабушници, Омладинских бригада бб, Бабушница Игор Ракић, Милан Станковић 21 3.94
3 ОШ"Деспот Стефан Лазаревић", 7.јули 26, Бабушница Игор Ракић, Милан Станковић 17 3.99
4 Основна школа"Миле Дубљевић", Светог Саве 3, Лајковац Игор Ракић, Милан Станковић 30 3.69
5 Средња школа у Бабушници, Бабушница Милан Станковић, Александар Ранчић 27 3.98
6 Средња школа "Вук Караџић" са домом ученика, Омладинских бригада 2, Бабушница Игор Ракић, Милан Станковић 17 3.91
7 Средња школа "Вук Караџић" са домом ученика, Омладинских бригада 2, Бабушница Игор Ракић, Милан Станковић 16 3.92

Укупно учесника: 147 | Просечна оцена: 3.91