Учење у пројектном приступу

Каталошки број програма: 689  

Не

Предшколска установа Милка Диманић , 12. Бригаде 34, Власотинце, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 016872876, 016875425

Снежана Филиповић, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 0638935788, 016875425

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш; Нена Радовановић, Професор педагогије, Школска управа Ниш;

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш; Марија Старчевић, Дипломирани педагог, Предшколска установа „Дечје царство„ Велика Плана;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој компетенција васпитача за имплементацију пројектног приступа учењу; Развој процеса учења путем пројектних активности; Унапређивање квалитета учења кроз планирање и развој пројеката у васпитним групама уз учешће родитеља и локалне заједнице.

Упознавање са теоријским основама пројектног приступа учењу; Припремање за избор и планирање пројектних активности у васпитној групи заснованих на посматрању и праћењу интересовања деце; Упознавање са предностима учења кроз рад деце на пројектима; Упознавање са поступцима планирања у пројектном приступу, начинима организације пројектних тимова и током развоја пројекта. Упознавање са поступцима који обезбеђују развој пројектних тема и начине њихове евалуације; Упознавање са начинима евалуације ефеката учења путем пројектног приступа, развој рефлексије као полазишта за будуће планирање и програмирање рада васпитача; Јачање компетенција васпитача за укључивање родитеља, експерата и других актера из локалног окружења у пројектне активности

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУпознавањеУчење у пројектном приступуУчење базирано на интересовањима децеПланирање учења и избор теме пројектаРазвој учења кроз фазе пројектаРодитељи као партнери у пројектном учењуУчење кроз реализацију пројеката у окружењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата материјале потребне за рад.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Ђулићи, Зајечар Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
2 ПУ Наша радост, Бољевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 20 4
3 ПУ Ђулићи, Зајечар Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
4 Бамби, Моше Пијаде 66, Бор Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
5 Бамби, Моше Пијаде 66, Бор Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
6 ПУ Дечије царство, Булевар Деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
7 ПУ Бајка, Капларова 6, 19350 Књажевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
8 Невен, Вука Караџића 34, Бајина Башта Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
9 ПУ Лане Кучево, Браће Ивковић 2 Зорица Станисављевић Петровић, Марија Старчевић 28 3.99
10 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
11 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
12 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 29 3.98
13 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 27 3.99
14 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 29 3.88
15 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
16 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
17 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 26 3.72
18 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
19 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.79
20 Online, Inđija Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.95
21 Онлајн Жагубица Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 26 3.99
22 Online Boljevac Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.96
23 Sremska Mitrovica Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.78
24 Online Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 29 3.98

Укупно учесника: 694 | Просечна оцена: 3.95