Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Каталошки број програма: 546  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Драгана Стојановић, дипл. економиста, смер предузетништво, Друга економска школа, Београд

Драгана Стојановић, дипл. економиста, смер предузетништво, Друга економска школа, Београд; Дејан Јанковић МА, Шеста београдска гимназија; Слађана Капларевић, дипломирани економиста, Економско-трговинска школа, Крушевац

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучити наставнике да применом метода и техника активне наставе, кроз општеобразовне и стручне предмете, развијају предузетничке компетенције код ученика. Унапредити компетенције наставника за интегрисање тема из домена предузетничких вештина.

Подстаћи и обучити наставнике како да користе предузетничка знања и вештине у наставном процесу и како да на прави начин пренесу своја сазнања ученицима који научено треба да примењују у пракси, где би крајњи исход био развијање предузетничког духа код ученика. Могућности које пружа интерактивна настава предузетништва су веома велике, стога наставнике треба мотивисати да стално истражују његову примену.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Захтеви у настави 21. Века / Предузимљивост и предузетничка компетенција Предузетништво утиче на промену парадигме образовања / како развити предузетнички дух код ученика Прилагођавање предузетништва новим тендецијама у настави Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 26 3.73
2 Друга економска школа, Београд Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.97
3 Друга економска школа, Београд Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.95
4 ОШ "Синиша Николајевић", Београд, Врачар Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.99
5 Брус, ОШ "Јован Јовановић Змај" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.84
6 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Драгана Стојановић, Слађана Капларевић 30 3.87
7 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 23 3.94
8 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 25 3.9
9 Ниш, ОШ "Свети Сава" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 21 3.99
10 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Дејан Јанаковић, Слађана Капларевић 28 3.9
11 Ниш, ОШ "Свети Сава" Дејан Јанаковић, Слађана Капларевић 30 3.98
12 Пирот, ОШ "8. септембар" Дејан Јанаковић, Слађана Капларевић 23 3.96
13 ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Медаковић 3, Београд Дејан Јанаковић, Слађана Капларевић 29 3.97
14 Бочар, ОШ Доситеј Обрадовић Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 20 3.95
15 Велико Градиште, ОШ "Иво Лола Рибар" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.98
16 ОШ "Бошко Буха" Београд Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 29 3.83
17 ОШ "Светозар Марковић" Лапово Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 29 3.94
18 ОШ "Бранко Радичевић" Савино Село Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.89
19 ОШ "Свети Сава" Бор Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.58
20 Аранђеловац, ОШ "Милан Илић Чича" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.86
21 Рума, ОШ "Змај Јова Јовановић" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 30 3.89
22 Београд, ОШ "Иван Милутиновић" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 31 3.93
23 Србобран, ОШ "Јован Јовановић Змај" Драгана Стојановић, Дејан Јанаковић 29 3.72

Укупно учесника: 643 | Просечна оцена: 3.89