Вршњачко насиље и шта са њим?

Каталошки број програма: 17  

Не

Центар за младе ФАКТА ЕДУКА, Змај Јовина 12, Нови Сад, faktaeduka@gmail.com, 062288222, ,

Tanja Nedimović, nedimovic.tanja@gmail.com, 021420287, 0652881222,

Тања Недимовић, доктор психолошких наука, Висока школа струк. студија за васпитаче Вршац; Бранка Кресоја, , „Life Coaching„ Агенција за едукацију, психотерапи;

Тања Недимовић, доктор психолошких наука, Висока школа струк. студија за васпитаче Вршац; Бранка Кресоја, , „Life Coaching„ Агенција за едукацију, психотерапи;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина запослених у васпитно-образовним установама за препознавање и разумевање појаве вршњачког насиља са крајњим циљем превенирања ситуација насиља и креирања стимулативног и толерантног окружења у ВО установама.

- Усвајање и унапређивање знања о појавним облицима вршњачког насиља, учесталошћу и факторима ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно-образовним установама; - Сензибилизација васпитно-образoвних радника за препознавање и процену насилног понашања - вршњачког насиља; - Упознавање са програмима превенција и усвајање специфичних вештина за рад на превенцији вршњачког насиља; - Усвајање метода и техника за креирање рада са ученицима у циљу ненасилног решавања конфиликата у ситуацијама вршњачког насиља.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данАгресивност и вршњачко насиље (ВН)Фактори ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно- образовним установамаПрограми превенције вршњачког насиљаМетоде и технике за креирање рада са ученицима ради ненасилног решавања конфиликата

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара - цена укључује: надокнаду за предаваче, писани материјал за учеснике, материјал за вежбе. Посебно плаћање путних трошкова за долазак реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“, Панчево, Цара Душана 34 Тања Недимовић, Бранка Кресоја 30 3.78
2 О.Ш. "Иван Милутиновић" Београд Тања Недимовић, Бранка Кресоја 29 3.94

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.86