Примена ИОП-а у настави физичког васпитања

Каталошки број програма: 1000  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948, ,

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473,

Милуника Петровић, , ОШ „Нови Београд„; Дарко Илић, Професор физичког васпитања, 12 гимназија; Горан Петровић, Магистар наука физичке културе, ОШ "Младост";

Милуника Петровић, , ОШ „Нови Београд„; Дарко Илић, Професор физичког васпитања, 12 гимназија;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Стицање и унапређивање професионалне компетенције наставника физичког васпитања за реализацију часа физичког васпитања на коме се налазе ученици са сметњама у развоју

Усвојити знања и вештине за процену образовних потреба ученика са сметњама у развоју; побољшати способност праћења проблема наставе по иоп-у и унапредити сарадњу са стручним тимовима; стицање знања о безбедносним условима за образовање ученика са сметњама у развоју; стицање знања о примени ИОПа у настави физичког васпитања и његово имплементирање у припрему за час; оспособити се за креирање и спровођење часова физичког васпитања на коме се налазе ученици са сметњама у развоју.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данЗаконски оквир и каракеристике инклузивног образовањаИзрада педагошког профила и ИОПаПрипрема часа физичког васпитања са имплементацијом ИОПа за одређеног ученикаСитуациони приступ проблему

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел Бистрица, Јахорина бб, Република Српска, Босна и Херцеговина Милуника Петровић, Дарко Илић 20 3.93

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.93