То сам ја – нека се зна, различити облици извештавања родитеља о развоју и напредовању деце

Каталошки број програма: 747  

Не

Предшколска установа Звездара, Суботичка 2, strucnisaradnici@gmail.com, 0112421920, ,

Златко Гајић, strucnisaradnici@gmail.com, 0112421920, 0604330730,

Драгана Стојановић, дипломирани психолог, ПУ Звездара; Београд; Александра Пругинић, струковни васпитач, ПУ Звездара,Београд

Драгана Стојановић, дипломирани психолог, ПУ Звездара; Београд; Александра Пругинић, струковни васпитач, ПУ Звездара,Београд, Гордана Панчић, мастер васпитач, ПУ Звездара, Београд; Драгиња Зупанц, мастер дефектолог-сурдолог, ПУ Звездара, Београд

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање стручних компетенција медицинских сестара васпитача, васпитача и стручних сарадника у примени различитих облика извештавања родитеља о развоју и напредовању деце.

Проширивање сазнања во кадра о специфичностима учења и развоја деце предшколског узраста;проширивање сазнања о различитим облицима и значају сарадње са родитељима;оспособљавање во кадра да анализира податке добијене различитим техникама посматрања и праћења и сачињава извештај о развоју и напредовању;оспособљавање во кадра да примењује различите облике извештавања о дечјем развоју и напредовању(индивидуални разговори-саветовање,индивидуални писани извештај по областима развоја,креативни индивидуални и групни извештај,едукативни родитељски састанак,панои,књиге извештаји,приказ активности са децом,дечји портфолио);унапређивање тимског рада

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан УводКако уче деца предшколског узраста Сарадња са родитељима пауза Различите форме извештавања родитеља о развоју и напредовању деце Индивидуални разговори и саветовање Извештај о развоју и напредовању детета по областима развоја пауза Индивидуални и групни креативни извештаји Остали облици извештавања родитеља пауза Завршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца 4, Крагујевац Драгана Стојановић, Александра Пругинић 30 4
2 PU "Perka Vićentijević" , vrtić "Zeka" , Obrenovac, Vuka Karadžića 92 Драгана Стојановић 30 3.98
3 PU "Zvezdara" Subotička 2, Beograd, vrtić "Čigra" Ustanička 194a Драгана Стојановић 30 3.99

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.99