Основе медијске писмености у образовању

Каталошки број програма: 54  

Не

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој, Владе Зечевића 18/12, 15300 Лозница, office@habitus.rs, 063353625, ,

Мирко Марковић, profmirko@gmail.com, 015893006, 0643989720,

Мирко Марковић, , Гимназија „Вук Караџић„ Лозница; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за васпитаче;

Мирко Марковић, , Гимназија „Вук Караџић„ Лозница; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Дарко Дражић, Дипломирани инжењер информационих систем, Висока школа струковних студија за васпитаче; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача„ Лозница; Вања Јеремић, Дипломирани педагог, ОШ„Анта Богићевић„ Лозница;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање медијске писмености васпитача, наставника и стручних сарадника кроз критичко вредновање медија и њихових садржаја и унапређивање методичких знања потребних за коришћење и креирање дигиталних садржаја у функцији васпитања и образовања

- Упознати учеснике са основним теоријским поставкама у вези са појмом медијске културе, развојем индустрије масмедија и ефектима - Развијати код учесника критичку процену медија, медијских садржаја и извора информација, као и етички и легални аспект употребе медија; - Развити основне дигиталне компетенције учесника потребне за коришћење и креирање медијских садржаја у васпитању и образовању; - Упознати учеснике са значајем и могућностима употребе медијских садржаја у образовању; - Унапредити компетенције наставника и васпитача за коришћење и креирање дигиталних садржаја који мотивишу и подстичу укључивање деце/ученика у образовни и васпитни процес и унапређују активности у предшколској установи и школи;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМедијска култура и медијска писменостЕфекти медија - како медији утичу на насПаузаКритички однос према медијима и развијање медијске писменостиПауза за ручакИКТ алати и њихова употреба у комуникацији и креирању дигиталних садржаја у образовању и васпитањуУпотреба медија и дигиталних садржаја у васпитно-образовном процесу

30

дана: 1
бодова: 8

1.500 дин по учеснику - укупна цена дводневне обуке 45. 000 динара (у цену је укључен: радни материјал за учеснике обуке, ауторски хонорар за ауторе и хонорари за реализаторе програма, административни и трошкови комуникације); путни трошкови и (по потреби) смештај се накнадно плаћају у договору са организатором; организација семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа "Свети Сава", ул. Саве Ковачевића бр. 1, Лозница Мирко Марковић 14 3.96
2 О.Ш. "Владика Николај Велимировић", Сувоборска 48, Ваљево Мирко Марковић, Жељко Николић 29 3.83
3 Основна музичка школа "Вук Караџић", Генерала Јуришића 5, Лозница Мирко Марковић, Жељко Николић 28 3.99
4 Предшколска установа „Невен“, Вука Караџића 34, Бајина Башта Мирко Марковић, Жељко Николић 20 4

Укупно учесника: 91 | Просечна оцена: 3.95