УСМЕРАВАЊЕ ONLINE АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Каталошки број програма: 89  

Не

Филозофски факултет у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, centar.nastava@filfak.ni.ac.rs, 018524312, ,

Јелена Опсеница Костић, jelena.opsenica.kostic@filfak.ni.ac.rs, 018823216, 0605370017,

Јелена Опсеница Костић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу;

Јелена Опсеница Костић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Јелисавета Тодоровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Ниш; Милица Митровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Ниш; Дамјана Панић, мастер психолошких наука, Филозофски факултет у Нишу, Департман за психологију

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1. циљ: разумевање основних специфичности online окружења, online активности ученика и могућих последица тих активности. 2. циљ: оспособљавање наставника за бољу сарадњу са ученицима и усмеравање ка функционалном и безбедном коришћењу интернета.

Програм ће унапредити разумевање online понашања и усмерити полазнике на подстицање позитивних и превенцију негативних online активности. Полазници ће бити упознати са основним карактеристикама online простора, са online заједницама, online везаma, са проблематичном употребом интернета (зависношћу) и електронским малтретирањем. У вези са сваком темом полазници се усмеравају на препознавање добробити и опасности за ученике; на дефинисање и процењивање реалних начина понашања ученика; и на могуће начине мењања њихових online активности. Такође, након завршеног програма, полазници ће имати освешћену online комуникацију и (само)презентацију, што је добра основа за пружање позитивног примера online понашања ученицима и широј заједници.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКарактеристике online простора и online комуникацијеПровера разумевања карактеристика online простора и online комуникацијеПрва паузаОnline заједнице и online везеПровера разумевања садржаја о оnline заједницама и везамаДруга пауза / ужинаПроблематична употреба интернетаРазумевање проблематичне употребе интернетаТрећа пауза - краткаЗавршни разговор – сумирање утисака, договор о примени и праћењу примене стечених знања у пракси

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику Цена укључује: хонорар за аутора и реализаторе; штампани радни материјал и прилоге за учеснике; штампање и дистрибуцију сертификата. На терет наручиоца падају путни трошкови од Ниша до места реализације семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет Ниш Јелена Опсеница Костић, Дамјана Панић 30 3.89

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.89