Индивидуални образовни план – корак у пракси

Каталошки број програма: 197  

Не

Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372, ,

Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560,

Данијела Илић-Стошовић, доктор дефектолошких наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха„ Београд ; Снежана Николић, доктор дефектолошких наука, ФАСПЕР Универзитета у Београду;

Данијела Илић-Стошовић, доктор дефектолошких наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха„ Београд ; Снежана Николић, доктор дефектолошких наука, ФАСПЕР Универзитета у Београду;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Развијање вештина наставног особља за израду, примену и праћење ИОП-а

Развијање вештина наставног особља за: 1. детекцију посебних потреба ученика у образовању 2. дефинисање циљева, стандарда и стратегија у примени ИОП-а 3. праћење и вредновање ИОП-а

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИндивидуални образовни план - опште одредницеКреирање, праћење и вредновање ИОПа

30

дана: 1
бодова: 8

3.500,00 РСД укључује штампани материјал за учесника семинара, радни материјал за рад на семинару, стручне и административно техничке трошкове едукације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа, Маршала Тита 5, Нови Бечеј Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић 29 3.93
2 Зајечар, ШОСО "Јелена Мајсторовић", Тимочке буне 14, Зајечар Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић 29 3.97
3 Зајечар, ШОСО "Јелена Мајсторовић", Тимочке буне 14, Зајечар Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић 30 3.72
4 Политехника школа за нове технологије Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић 20 3.7
5 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић 30 3.84
6 Средња техничка школа "Милева Марић", Тител Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић 27 3.89
7 ОШ "14.октобар" Барич Данијела Илић-Стошовић, Снежана Николић 27 3.78
8 ОШ "14.октобар" Барич Снежана Нишевић 7 3.99
9 Образовно-васпитни центар "Браћа Недић", ул.Браћа Недић 32, Осечина Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић, Снежана Николић 30 3.96
10 ОШ "Сава Максимовић" Мраморак Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић, Снежана Николић 15 4
11 Политехничка школа Пожаревац, Јована Шербановића 5 Данијела Илић-Стошовић, Снежана Нишевић, Снежана Николић 30 3.81

Укупно учесника: 274 | Просечна оцена: 3.87