Креативна математика – моделовање

Каталошки број програма: 377  

Не

Школа за основно образовање одраслих, Лазе Костића 3, Сомбор 25101, sooo@mts.rs, 025437466, 025434281, 025437466

Радослава Стојановић, stojanovicradoslava@gmail.com, 025460037, 0604600370,

Соња Орлић, магистар, Основна школа"Иван Горан Ковачић" Станишић; Радослава Стојановић, мастер, Школа за основно образовање одраслих ;

Соња Орлић, магистар, Основна школа"Иван Горан Ковачић" Станишић; Радослава Стојановић, мастер, Школа за основно образовање одраслих ;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа компетенција учитеља за примену метода математичког моделовања у редовној и додатној настави математике, ради функционалног образовања и развоја критичког мишљења и креативности ученика.

Оспособљаање наставника за квалитетну и успешну реализацију наставног програма. Упознавање учитеља са врстама и могућностима примене различитих метода математичког моделовања на свим узрастима у разредној настави.Обучавање наставника да применом метода математичког моделовања у редовној и додатној наставни развијају креативност, флексибилност и мотивацију код ученика, подстичу сарадничке односе, толеранцију, развијају когнитивне и метакогнитивне способности ученика. Јачање компетенција учитеља за правилан избор метода математичког моделовања у одређеним задацима у редовној и додатној настави. Подстицање учитеља на размену мишљења и искустава у настави математике. Мотивисање наставника да траже нове начине решавања задатака.

наставник разредне наставе

1. данУвод у математичко моделовањеМоделовање методом дужи и методом једначина и неједначинаМоделовање методом скупова и њен значај; моделовање методом правоугаоника и њен значајМоделовање методом погађања, методом пребројавања и методом таблицаМодели пресипања и мерења и модели резања и састављањаСамостално моделовање математичких проблема

30

дана: 1
бодова: 8

2.600 динара по учеснику. У цену семинара урачуната је:накнада за предаваче, хонорар за координацију пројекта и радни материјал за учеснике (скрипта и CD). Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor Соња Орлић, Радослава Стојановић 23 3.98
2 Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor Соња Орлић, Радослава Стојановић 10 4
3 Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor Соња Орлић, Радослава Стојановић 10 3.99

Укупно учесника: 43 | Просечна оцена: 3.99