Ка објективности посматрања

Каталошки број програма: 713  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Тања Дојић, Дипломирани психолог, Предшколска установа „11.април„ Нови Београд;

Тања Дојић, Дипломирани психолог, Предшколска установа „11.април„ Нови Београд; Ангелина Матацун, , ПУ „ДрСима Милошевић„ Земун; Слава Тимарац , Професор педагогије, -; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Оснаживање професионалних компетенција у процесу: - објективног систематског посматрања и праћења деце - документовања података добијених посматрањем - планирања активности и индивидуалне подршке за дете

Освешћивање значаја улоге посматрача, увиђање сложености процеса посматрања и препознавања снага детета у контексту дечјег вртића; Унапређивање знања објективног систематског посматрања са циљем откривања података корисних за планирање активности на основу посебности групе планирање индивидуалне подршке за дете; Развијање вештина интерпретације, систематизације, примене и размене података о деци добијених на основу систематског посматрања;

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводУмеће посматрањaКа објективности посматрања физичких објеката Ка објективности посматрања особаФокусирање и интерпретација2. данРазлог посматрањаПланирање посматрањаНачини бележења корисних података добијених посматрањемРазмењивања и чување белешкиЕвалуација

30

дана: 2
бодова: 16

5000 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, радни материјал, сертификат и порез.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Марија Мунћан", Николе Тесле 5, Мајданпек Тања Дојић, Ангелина Матацун 27 3.91

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.91