„Учимо једни од других – хоризонтално учење”

Каталошки број програма: 693  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Весна Радуловић , професор педагогије , МПНТР; Александра Марцикић, специјалиста струковни васпитач, ПУ "Младост", Бачка Паланка; Драгана Чикош, специјалиста предшколске педагогије, ПУ "Младост", Бачка Паланка;

Александра Марцикић, специјалиста струковни васпитач, ПУ "Младост", Бачка Паланка; Драгана Чикош, специјалиста предшколске педагогије, ПУ "Младост", Бачка Паланка;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Запослени у ПУ су спреми да преиспитују схватање квалитета сопствене праксе, као и улогу појединца као дела колектива у постизању квалитета

Помоћи запосленима у ПУ да развију знање, разумевање и вештине како би унапредли своју праксу кроз процес хоризонталног учења

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.Увод2.Различити облици/модели стручног усавршавања у ВО установи3.Од рефлексивног практичара до васпитача који подучава друге пауза4. Рефлексивни практичарпауза 5.Самовредновање компетенција васпитача - објективност6.Модел критичког пријатељапауза 7.Пример добре праксе - учење једни од других 8.Од увођења модела критичког пријатеља до одрживости 9.Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2.700, 00 РСД по учеснику (700,00 РСД материјал и 2.000,00 РСД - обуке и консултације)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 lazarevac Александра Марцикић, Драгана Чикош 29 3.97

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.97