Вођење Е-документације у предшколским установама

Каталошки број програма: 762  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Данијела Чукнић, Струковни васпитач- специјалиста, Предшколска установа „Дечја радост„у Свилајнцу; Братислав Филиповић, Мастер економије, Академија Филиповић доо, ;

Данијела Чукнић, Струковни васпитач- специјалиста, Предшколска установа „Дечја радост„у Свилајнцу; Братислав Филиповић, Мастер економије, Академија Филиповић доо, ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење квалитета рада Васпитно-образовног већа и руководиоца предшколских установа кроз могућност стицања комуникацијских вештина и вођења комплетне документације кроз ИТ систем умрежавања; Унапређење вођења педагошке докум. на нивоу установе

• Овај програм осмишљен је са циљем да се: Подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла; Оспособљавање васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника за израду електронске педагошке документације у онлајн окружењу;. • Омогућити квалитетнији приступ и праћење васпитно-образовног рада из области стручног усавршавања, самовредновања као и индивидуалног рада васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника; • Стварати могућност обједињавања потребне документације о васпитно-образовном процесу; • Стварање могућности умрежавања са другим предшколским установама на територији Републике Србије, Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине;

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данЕ-документацијаЕ-маилЕ-портфолиоВођење е-документације у предшколским установама

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.000 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана, Чачак Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 12 3.98
2 Чочетова 3 м , хотел Винг Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 25 3.92
3 ПУ "Дечија Радост" Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 24 3.76
4 ПУ "Дечија Радост", Ћуприја Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 26 3.96
5 ПУ "Љубица Вребалов", Пожаревац Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 30 0
6 ПУ ,,Срећно Дете" , Нови Кнежевац Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 29 0
7 ПУ "Пионир" Јагодина Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 20 0
8 ПУ "Ђурђевак", Грачаница Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 48 0
9 Електорнским путем Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 13 0
10 Дечји вртић Невен Прибој Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 15 0
11 ПУ "Пионир" Јагодина Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 20 3.95
12 ПУ "Шумске виле" Крагујевац Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 24 3.93
13 ПУ "Другарство" Крагујевац Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 25 3.93
14 ПУ "Милоје Милојевић" Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 30 3.96
15 ПУ "Ужице" Ужице Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 16 4
16 ПУ "Сунцокрети" Владимирци Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 15 0
17 ПУ "Чаролија", Ћиевац Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 20 3.97
18 ПУ "Колибри" Коретиште Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 30 3.84
19 Центар за стручно усавршавање Чачак Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 18 3.98
20 Центар за стручно усавршавање Чачак Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 29 3.83
21 ПУ "Слава Ковић" Богатић Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 49 4
22 ПУ "Лептирић" Лајковац Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 20 4
23 ПУ Лептирић Лајковац Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 20 4
24 ПУ "Дечја радост" Бабушница Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 15 3.93
25 "Отворена Просветна Иницијатива" Јагодина Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 34 3.98
26 ПУ "Анђелка Ђурић", Бела Црква Данијела Чукнић, Братислав Филиповић 22 3.99

Укупно учесника: 629 | Просечна оцена: 2.88