Рад са родитељима – едукативне радионице

Каталошки број програма: 741  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Ђурђевка Касагић, Висока стручна спрема, -;

Ђурђевка Касагић, Висока стручна спрема, -; Гордана Ракић, Висока стручна спрема, ПУ „11.април„, Н.Београд; Маја Касагић, Висока стручна спрема, -;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење професионалне компетенције васпитача и медицинских сестара за сарадњу и рад са родитељима

1. Структурирање постојећих и стицање нових искустава и знања меицинских сестара и васпитача о раду са родитељима 2. Оспособљавање васпитача и медицинских сестара за примену стећених знања у раду са родитељима 3. Примена стечених знања; праћење, проверавање, преиспитивање и побољшавање родитељских и професионалних компетенција, улога и поступака

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данО програму едукативних радионица Породица и васпитни стилови родитељаКомуникација и интеракција у породици2. данКомуникацијска средстваАсертивна комуникацијаАктивно слушање у интеракцијиЕмоције, потребе и мотиви у комуникацији и интеркцијиКонфликти-превенција и управљањеКако бити и остати успешан родитељРезиме и закључци

30

дана: 2
бодова: 16

5000 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, радни материјал, сертификат и порез.