НЛП у школи – комуникацијом до жељених исхода

Каталошки број програма: 507  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Бранислава Симовић, , Арс Вивенди Про;

Бранислава Симовић, , Арс Вивенди Про; Љиљана Јовановић, , ОШ „Жарко Зрењанин” Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција за планирање и реализацију наставе оријентисане на исходе. Јачање вештине комуникације ради подстицања и подржавања различитих стилова учења ученика и развоја стратегије учења.

Упознавање са основама неуролингвистичког програмирања (НЛП); упознавање са уверењима која унапређују комуникацију и јачају вештину успостављања усаглашености са саговорником (рапорт); развијање вештине управљања емоцијама и понашањем; развијање вештине слушања; усвајање вештине давања подстицајне повратне информације (фидбек); овладавање техником постављања професионалних циљева; упознавање специфичних могућности језика (Мета модел, Милтонов модел)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУспешна комуникацијаПаузаОсновни принципи успешне комуникацијеРазличити стилови размишљањаПаузаУсаглашеностПаузаСумирање наученог2. данСумирање примењеногСлушањеПаузаФидбекПаузаМета програмиПаузаПостављање циљева3. данСумирање наученогМилтонови језички обрасциПаузаСтратегија за остваривање жељених исходаПаузаПрецизна употреба језикаПаузаЗатварање семинара

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 6000 динара. У цену је урачунато радни материјал, освежење, уверење, трошкови организације и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Учитељски дом Војводе Путника 1 Нови Сад Бранислава Симовић, Љиљана Јовановић 16 3.98
2 ОШ" Жарко Зрењанин" Нови Сад Бранислава Симовић, Љиљана Јовановић 13 4
3 ОШ" Жарко Зрењанин" Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Бранислава Симовић, Љиљана Јовановић 15 3.95
4 Основна школа "23. октобар", Прерадовићева 1, Сремски Карловци Бранислава Симовић, Љиљана Јовановић 30 3.83
5 ОШ "Милован Глишић" , Прва пролетерска бригада бр.6, Ваљево Бранислава Симовић, Љиљана Јовановић 25 3.54
6 ОШ,, Јожеф Атила",Шарпланинска 28, Нови Сад Бранислава Симовић, Љиљана Јовановић 28 3.96

Укупно учесника: 127 | Просечна оцена: 3.88