Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Каталошки број програма: 214  

Не

Центар за развој потенцијала деце и младих Плеј, Јанка Веселиновића 30, 21000 Нови Сад, katarina.majkic@gmail.com, 063580377, 021469223,

Катарина Мајкић, katarina.majkic@gmail.com, 021469223, 063580377,

Владимир Михић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад,Одсек за психологију; Катарина Мајкић, Дипл. педагог, Центар за развој потенцијала деце и младих ''Плеј'; Јелица Петровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад, Одсек за психологиј;

Владимир Михић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад,Одсек за психологију; Јелица Петровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад, Одсек за психологиј;Тијана Карић, мастер психолог, Филозофски факултет, Нови Сад, Одсек за психологиј;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Основни циљеви су усмерени на упознавање са проблемима (не)прихваћености од стране вршњака деце са сметњама у развоју и деце из група у ризику, као и последица које социјална искљученост са собом носи за неприхваћено дете и групу којој припада.

- обучити учеснике семинара о потенцијалним узроцима неприхваћености деце са сметњама у развоју и деце из група у ризику - упознати учеснике са могућим индикаторима и показатељима дискриминације и одбацивања ове деце, али и деце која на први поглед нису у ризику од неприхваћености - обучити учеснике о начинима препознавања социјално неприхваћеног детета у вршњачкој групи - обучити учеснике о могућностима процене социјалног статуса деце у групи уз помоћ техника које мере групну кохезију и групну динамику, као и начинима праћења промена у социјалној прихваћености деце - упознати учеснике са последицама које са собом носи социјална неприхваћеност за дете које је изоловано од стране вршњака, као и за саму групу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСоцијална дискриминација и психологија толеранцијеПаузаУзроци социјалне неприхваћености дете од стране вршњачке групеПаузаНачини идентификације социјално неприхваћеног детета у вршњачкој групиПаузаПотенцијалне последице социјалне неприхваћености деце у групи вршњакаИнтеграција садржаја и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена за групу од 30 учесника је 50.000,00 динара (или 2.000,00 по учеснику без обзира на величину групе када се организује семинар отвореног типа). У цену је урачуната надокнада предавачима и радни материјал. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике када се семинар реализује у установи. Уколико се едукација спроводи у просторијама Плеј центра, у цену улазе и освежења у току паузе. Максималан број учесника у просторијама Плеј центра је 18.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа, Маршала Тита 167, Бачка Топола Владимир Михић, Тијана Карић 30 3.88
2 Економска школа Пирот, Таковска 24, Пирот Владимир Михић, Тијана Карић 29 3.97
3 Play centar, Balzakova 11, Novi Sad Владимир Михић, Тијана Карић 7 4
4 Техничка школа "Вујо Матић", Лозница Владимир Михић, Тијана Карић 28 3.93
5 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Владимир Михић, Тијана Карић 29 3.93

Укупно учесника: 123 | Просечна оцена: 3.94