Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Каталошки број програма: 611  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић бр.1, kducitelja@gmail.com, 036314330, 0641210604, 036314331

Биљана Сеизовић, biljanaseizovic@gmail.com, 036336216, 0642667173,

Владан Сеизовић, професор педагогије, Школска управа Краљево; Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево; Вјекослав Петришко, професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон„; Јелена Радосављевић, дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево

Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево; Вјекослав Петришко, професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон„; Јелена Радосављевић, дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

- Примена диференциране наставе према нивоима постигнућа ученика - Креирање различитих модела диференцираног рада у групи - Повећање ефикасности наставе и напредовања ученика

- Планирање и реализовање различитих модела диференциране наставе - Усвајање и примена различитих модела групног рада - Уважавање Блумове таксономије при креирању задатака за ученике различитог нивоа постигнућа - Оспособљавање наставника за моделовање диференцираних задатака - Повећање мотивације и успешности ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Школа постоји због ученика Осврт на појмовно одређење и поделу облика рада Врсте групног рада Врсте задатака за рад у групи Диференцирање и нивои постигнућа Модели диференцираног групног рада

30

дана: 1
бодова: 8

1.700,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Димитрије Туцовић", Краљево Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 30 4
2 ОШ "Вук Караџић" , Мајиловац Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 30 3.78
3 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 20 3.96
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Цара Душана бб, Чачак Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 28 3.89
5 ОШ "Вук Караџић", Краљево Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 29 3.99
6 ОШ "Доситеј Обрадовић", Јована Шербановића 10, Пожаревац Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 30 3.9
7 ОШ "Свети Сава" Лоле Рибара 78, Пријепоље Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 21 3.83
8 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 30 3.86
9 ОШ "Стеван Чоловић" , Браће Михајловић 8, Ариље Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 29 3.81
10 ОШ "Доситеј Обрадовић", Врба Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 27 3.92
11 ОШ "Свети Сава", Змај Јовина бр.1, Краљево Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 26 3.81
12 ОШ "Вук Караџић", Излетничка 10, Краљево Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 30 3.99
13 ОШ "Иво Лола Рибар", Краљевића Марка 2а, Нови Сад Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 27 3.93
14 ОШ "Јосиф Панчић" , Баљевац, издвојено одељење у Биљановцу Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 30 3.96
15 ОШ "Бранко Радичевић" бб, Шид Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 25 3.94
16 ОШ "Бранко Радичевић" бб, Шид Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 15 3.98
17 ОШ "Душан Радовић" 61, Нови Сад Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 30 4
18 РЦ, Немањина 52, Ужице Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 21 3.92
19 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 25 3.96
20 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 23 3.97

Укупно учесника: 526 | Просечна оцена: 3.92