Стратегије решавања математичких задатака

Каталошки број програма: 387  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Марија Станић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Бранислав Поповић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ненад Стојановић, мастер, Природно-математички факултет Крагујевац;

Марија Станић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Бранислав Поповић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ненад Стојановић, мастер, Природно-математички факултет Крагујевац; Небојша Икодиновић, доктор наука – математичке науке, Математички факултет,Универзитет у Београду; Слађана Димитијевић, доктор наука – математичке науке, Природно-математички факултет, Крагујевац; Сузана Алексић, доктор наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Александар Миленковић, мастер математичар, Природно – математички факултет, Крагујевац; Милица Грбовић, Mастер, Природно-математички факултет Крагујевац; Невена Петровић, мастер, Природно – математички факултет, Крагујевац;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећавање стручних компетенција наставника ради eфиксанијег остваривања циљева и задатака наставе математике

Оспособљавање наставника да у настави ученике уче одговарајућим стратегијама и поступцима за решавање математичких проблема, а не само да ученицима покажу како се решавају одређени типови задатака. Наставници би требало да стекну осећај када, колико и каква питања треба поставити ученику да уз минималну помоћ наставника и максимални сопствени труд ученик дође до решења проблема.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данФазе решавања математичких задатакаПостављање питања ученицимаМисаони поступци и методе у настави математикеРадионица - развој и израда стратегије решавања конкретних задатака Евалуација и завршна разматрања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Ненад Стојановић, Невена Петровић 14 3.83
2 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Ненад Стојановић, Александар Миленковић 27 3.93
3 Ниш, ОШ "Свети Сава" Бранислав Поповић, Ненад Стојановић 30 3.91
4 Пирот, ОШ "8. септембар" Бранислав Поповић, Ненад Стојановић 30 3.9
5 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Бранислав Поповић, Невена Петровић 27 3.94
6 Крушевац, Центар за стручно усавршавање Марија Станић, Ненад Стојановић 20 3.98

Укупно учесника: 148 | Просечна оцена: 3.92