Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе

Каталошки број програма: 61  

Не

Школа за основно и средње образовање Антон Скала, Карађорђева 12 Стара Пазова, anadrog@ptt.rs, 022310026, 022315714, 022310026

Тања Тодоровић, suzovic@gmail.com, 0641413737, 0648008870,

Татјана Симовић, доктор медицинских наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја; Весна Сузовић, доктор наука, Саветовалиште за децу и омладину Дом зравља Земун;

Тања Тодоровић, Дипл.дефектолог Психотерапеут у трен., Школа „Антон Скала„, Стара Пазова; Татјана Симовић, доктор медицинских наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја; Весна Сузовић, доктор наука, Саветовалиште за децу и омладину Дом зравља Земун;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Едукација васпитача, наставника и стручних служби у вртићима и школама да препознају потребе деце и ученика и идентификују оне са проблемима у понашању и учењу и да одређеним корективним техникама превенирају и решавају те проблеме.

Стицање знања и вештина полазника за идентификовање потреба деце и ученика, а посебно оних који имају проблеме у учењу и понашању. Развијање компетенција за разумевање утицаја потреба деце и ученика на њихов когнитивни развој, и особености развоја деце и младих. Значај и утицај потреба деце и ученика за лакше усвајање академских знања и социјалних вештина. Оспособљавање полазника да примењују одређене стратегије и технике у циљу превенције и корекције развојних поремећаја учења и понашања деце и младих. Сензибилизација и оспособљавање полазника за пружање подршке деци и ученицима са проблемима и иницирање стварања конкретних програма за превенцију у образовним становама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни деоПроблеми у учењу и понашању деце и ученика – системски приступПаузаФактори који позитивно и негативно утичу на понашање и учењеПрепознавање и разумевање потреба деце и ученика са проблемима у понашању и учењуПаузаСтратегије и вештине за рад са децом и ученицима са проблемима у учењу и понашању Значај породице и окружења ПаузаПрепознавање могућности деце и ученика са проблемима у учењу и понашањуЗавршне активности и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику семинара је максимално 3.000,00 динара. Спецификација цене: трошкови превоза, трошкови штампања материјала за семинар, хонорари за извођаче семинара и припадајући порези по основу Уговора о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Параћин ПУ Бамби Николе Пашића 33 Татјана Симовић, Весна Сузовић 30 3.93
2 Школа за основно и средње образовање "Антон Скала", ул. Карађорђева 12, Стара Пазова Татјана Симовић, Весна Сузовић 30 3.93

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.93