Пројектни модел наставе

Каталошки број програма: 561  

Не

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина, cirk@pefja.kg.ac.rs, 035223805, ,

Владан Димитријевић, vladandimitrijevic@pefja.kg.ac.rs, 035223805, 062796046,

Душан Ристановић, доктор дидактичко-методичких наука, Факултет педагошких наука, Јагодина;

Душан Ристановић, доктор дидактичко-методичких наука, Факултет педагошких наука, Јагодина; Биљана Стојановић, доктор наука, Факултет педгаошких наука, Јагодина;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Побољшање квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика кроз јачање професионалних компетенција наставника и сарадника за примену пројектног модела наставе.

Теоријско упознавање наставника и сарадника са суштином и специфичностима пројектног модела наставе; Теоријско и практично оспособљавање наставника и сарадника за развијање процедуралних знања ученика кроз рад на истраживачким пројектима; Кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучавање наставника и сарадника да усвоје и у своју праксу интегришу пројектни модел наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСуштина и специфичности пројектног модела наставе.ПаузаСтруктурни елементи пројектног модела наставеПаузаДизајнирање пројекта истраживањаПаузаПредстављање групних пројекатаПаузаДневник пројекта и завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

2.000 динара по учеснику. Спецификација цене: - радни материјал (папир, маркери, флипчарт папир, хамер, штампани сценарији, штампани дневни пројекта) – 750 дин. - уверења о савладаном програму – 100 дин. - путни трошкови предавача – 150 дин. - надокнаде предавачима – 1000 дин.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ивањица Душан Ристановић, Биљана Стојановић 22 3.85
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. Немањина 52, Ужице Душан Ристановић, Биљана Стојановић 29 3.85
3 Сокобања Душан Ристановић, Биљана Стојановић 29 3.87
4 Доња Мутница Душан Ристановић, Биљана Стојановић 29 3.84

Укупно учесника: 109 | Просечна оцена: 3.85