Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Каталошки број програма: 732  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Станиша Чабаркапа, Дипломирани педагог, ПУ„Бамби„Лозница; Јасмина Вулетић, Професор педагогије, ПУ „Наше дете„ Шабац;

Станиша Чабаркапа, Дипломирани педагог, ПУ„Бамби„Лозница; Јасмина Вулетић, Професор педагогије, ПУ „Наше дете„ Шабац;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Овладавање техникама прикупљања и анализирања информација у циљу грађења подстицајног програма у васпитној групи

-Разумевање сврхе праћења и документовања -Овладавање техникама остваривања праћења кроз документовање у дечјем и програмском портфолију -Разумевање праћења и документовања као заједничког процеса цаспитача,деце и родитеља -Оснаживање за коришћење информација у креирању окружења за учење -Увежбавање у креирању збирки записа(текстуалних и визуелних) о ситуацијама заједничког учења у циљу подршке учешћу деце у програму и рефлексији праксе васпитача

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данПраћење као подршка учешћу деце у програму ПаузаПортфолио детета (приче о дететовом учењу током одређеног временског периода)ПаузаПрограмски портфолио (збирка записа о ситуацијама учења деце и одраслих)Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Бамби" , Лозница Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 30 3.98
2 ПУ "Бамби" , Лозница Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 30 3.99
3 ПУ "Наша радост", Суботица Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 30 3.97
4 ПУ "Бамби", Лозница Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 29 3.98
5 Центар за стручно усавршавање Шабац Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 30 4

Укупно учесника: 149 | Просечна оцена: 3.98