Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Каталошки број програма: 1006  

Не

Друштво педагога физичког васпитања Војводине, Нови Сад, др Васе Савић бр 3, dpfvoj@gmail.com, 0646677648, ,

Јасна Ђукић, dpfvoj@gmail.com, 0646677648, 0646677648,

Вишња Ђорђић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Горан Петровић, Магистар наука физчике културе, ОШ „Младост„, Нови Београд; Јасна Ђукић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ;

Вишња Ђорђић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Горан Петровић, Магистар наука физчике културе, ОШ „Младост„, Нови Београд; Јасна Ђукић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Светлана Мирчић Вукобрат, професор, ОШ „Свети Сава„;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање и јачање компетенција наставника за планирање оријентисано на исходе учења

Критичко разматрање актуелне законске регулативе релевантне за планирање Стицање продубљених знања о исходима учења и планирању оријентисаном на исходе учења Разумевање значаја усаглашавања исхода учења, наставних стратегија и вредновања Примена наученог при изради оперативног (месечног) плана и припреме за час

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. данЗаконска регулатива значајна за планирање наставе Планирање оријентисано на исходе учењаПовезаност исхода учења са наставним стратегијама и техникама вредновања остварености исхода учењаПримена исхода учења у планирању: годишњи и месечни план, припрема за часЕвалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 29 3.95
2 Нови Сад Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 28 3.93
3 ОШ "Младост" Гандијева 99 Нови Београд Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 30 3.93
4 ОШ "Младост" Гандијева 99 Нови Београд Вишња Ђорђић, Горан Петровић 25 3.95
5 ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике бб Ивањица Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 30 3.9
6 ОШ "Иван Горан Ковачић", улица Максима Горког 29 , Суботица Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић 28 3.86
7 ОШ "Иван Горан Ковачић", улица Максима Горког 29 , Суботица Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Светлана Мирчић Вукобрат 23 3.93
8 ОШ "Бранко Радичевић" Владимира Жестића 21 Панчево Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић 25 3.98
9 Пољопривредно прехрамбена школа, Хаџи Светића 18; Сомбор Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 30 3.94
10 Хотел "Лепенски вир" Лепенски вир Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић 30 3.94
11 ОШ "3.октобар" ; 3.октобар 71 Бор Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 22 3.91
12 ОШ "Лазар Саватић" Земун Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 30 3.86
13 ОШ "Лазар Саватић" Земун Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 29 3.92
14 Центар за стручно усавршавање Шабац Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 30 3.93

Укупно учесника: 389 | Просечна оцена: 3.92