Beyond English

Каталошки број програма: 891  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Биљана Пиповић, Дипл. филолог за енгл. језик и књиж., Гимназија „Стеван Јаковљевић”; Ивона Ранђеловић, Дипл. филолог за енгл. јез. и књиж., ОШ „Вук Караџић” Печењевце;

Биљана Пиповић, Дипл. филолог за енгл. језик и књиж., Гимназија „Стеван Јаковљевић”; Ивона Ранђеловић, Дипл. филолог за енгл. јез. и књиж., ОШ „Вук Караџић” Печењевце;

страни језик

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ програма је да кроз размену искустава, идеја и савета, а на основу мноштва практичних примера, наставници увиде могућности које пружа настава енглеског језика у процесу васпитања и промовисања позитивних навика.

Специфични циљеви програма обухватају: развијање свести наставника да су бројне и рановрсне теме, које су саставни део наставе енглеског језика, истовремено и неисцрпни извор корисних информација које ученицима могу помоћи у реалном свету тј. свакодневном животу и раду; приказ активности које немају само образовни већ и васпитни карактер; мотивисање наставника да флексибилније схватају своју улогу предавача, да постану свесни своје улоге саветника и васпитача који прате ученике на путу одрастања, саветују их и помажу им да се подједнако развијају интелектуално, емотивно и социјално те на крају школовања постану компетентни. образовани, али и емпатични људи са навикама које побољшавају квалитет живота.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данWho are we? More than English Improv(e) for lifeOver to you

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 16 3.99
2 Лозница, ОШ "Кадињача" Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 22 3.86
3 Нови Сад, ОШ "Ђорђе Натошевић" Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 18 3.99
4 Врање, ОШ "Радоје Домановић" Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 17 3.98
5 Београд, ОШ "Скадарлија" Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 26 3.83
6 Ниш, ОШ "Чегар" Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 22 3.95
7 Крушевац, ОШ "Вук Караџић" Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 16 3.96
8 Пожаревац, Пожаревачка гимназија Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 13 3.81

Укупно учесника: 150 | Просечна оцена: 3.92