Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Каталошки број програма: 21  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Милица Остојић, Проф.разредне наставе, ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' Бранковина;

Милица Остојић, Проф.разредне наставе, ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' Бранковина; Снежана Васић, Дипломирани психолог, Основна школа „Милан Ракић„ Мионица; Оливера Димитријевић, Дипломирани психолог, Регионални центар за професионални развој запослен;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Модификација наставе у циљу превазилажења страхова код деце.

- Препознавање дечијих страхова - Развој самопоуздања и сигурности код деце - Мотивисање за слободније изражавање и социјализацију - Употреба метода и облика рада који омогућавају лични израз и комуникацију

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данНастанак и развој страхова Радионица- Анализа дечијег цртежа на тему ''Моја породица''пауза Радионица-Дечији страх изражен кроз цртежПозитивне и негативне васпитне орукеСтечени страхови и припрема детета за полазак у вртић/школупауза Радионица- Драмско –сценски приказ страха и ослобађање од страха Ноћни страхови Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Милица Остојић, Снежана Васић 28 3.99
2 Предшколска установа ''Дечије царство'' Лазаревац Милица Остојић, Снежана Васић 29 3.97
3 ОШ Драгољуб Илић, Драчић Милица Остојић, Снежана Васић 26 3.98

Укупно учесника: 83 | Просечна оцена: 3.98