ИДИ ка знању!

Каталошки број програма: 442  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Зорица Кондић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Сремска Каменица; Јованка Нововић, ДИПЛ. ПРОФ. НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖ., ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица; Данијела Шакота, Дипл. проф. српског јез. и књиж., ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска Камен; Милена Дејановић, Мастер математичар, ОШ „Јован Јовановић Змај„;

Зорица Кондић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Сремска Каменица; Јованка Нововић, ДИПЛ. ПРОФ. НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖ., ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција полазника да повежу и примењују знања о савременим облицима наставе (ИДИ: И-интегративно, Д-диференцирано, И-индивидуализовано),у складу са знањима и искуствима, индивидуалним карактеристикама и потребама ученика

Јачање професионалних компетенција наставника у повезивању предмета који предаје са другим научним дисциплинама, унапређивање дидактичко-методичких знања, као и компетенција за подршку развоју личности ученика; осавремењивање наставе; повећање степена задовољства и мотивисаности ученика; побољшавање сарадње са колегама из истог колектива и шире

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИДИ ка знању!Интегративно, јер смо целовитиДиференцирано, јер смо различитиИндивидуализовано, јер смо личностиПројектно, јер мислимо стваралачки!А сад освежење – 5 у 1! А сад ви!

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Зорица Кондић, Јованка Нововић 29 3.92
2 Сирча, КВ, ОШ "Јован Цвијић" Зорица Кондић, Јованка Нововић 26 3.88
3 Економска школа Чачак Зорица Кондић, Јованка Нововић 27 3.68
4 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Зорица Кондић, Јованка Нововић 26 3.88
5 ОШ "Иван Горан Ковачић" Сонта Зорица Кондић, Јованка Нововић 28 3.89
6 Прокупље, ОШ "Милић Ракић Мирко" Зорица Кондић, Јованка Нововић 30 3.85

Укупно учесника: 166 | Просечна оцена: 3.85