„Сингапурска математика – од проблема до решења„

Каталошки број програма: 389  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић бр.1, kducitelja@gmail.com, 036314330, 0641210604, 036314331

Биљана Сеизовић, biljanaseizovic@gmail.com, 036336216, 0642667173,

Александар Сеничић, Професор математике, Краљевачка гимназија; Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево

Александар Сеничић, професор математике, Краљевачка гимназија; Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево; Вјекослав Петришко, професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон„

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

- Примена проблемске наставе у математици и сагледавање дидактичких принципа и техника рада на часу; - Повећање ефикасности наставе и учења

- Оспособљавање наставника за систем рада на текстуалним задацима у седам корака (етапе у решавању проблема) - Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика - Повећање мотивације и успешности ученика у решавању математичких проблема

наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Дидактички принципи у настави математике Мотивација ученика за учење математике Шта је сингапурска математика Настанак и модели сингапурске математике у пракси Примена математичких знања и графички прикази Организација часа по моделу сингапурске математике

30

дана: 1
бодова: 8

1.700,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" , Саве Немањића 2, Крагујевац Александар Сеничић, Вјекослав Петришко 30 3
2 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 25 3.92
3 ОШ "Јосиф Панчић" , Баљевац, издвојено одељење у Биљановцу Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 23 3.97
4 Београд, ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12 Александар Сеничић, Биљана Сеизовић 30 0
5 ОШ "Херој Иван Мукер" Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 29 3.97
6 РЦ, Немањина 52, Ужице Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 22 3.98

Укупно учесника: 159 | Просечна оцена: 3.14