„Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент”

Каталошки број програма: 759  

Не

Удружење васпитача Новог Сада, Народног фронта 42, udruzenjevaspitacans@gmail.com, 0604691301, 0604691303,

Љиљана Карделис, udruzenjevaspitacans@gmail.com, 0641998069, 0641998069,

Марина Копривица, Дипл. дефектолог логопед, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; ; Жана Ердељан, Дипл.психолог, ПУ ''Радосно детињство'';

Марина Копривица, Дипл. дефектолог логопед, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; ; Жана Ердељан, Дипл.психолог, ПУ ''Радосно детињство'';

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Разумети и подржати јединственост личности детета и одраслог, из аспекта темперамента, у васпитно-образовном контексту.

Стицање знања о темпераменту и девет темперамент-особина, по теорији Чес и Томас. Стицање знања о утицају темперамента на развој личности детета. Стицање знања о значају разумевања темпераментом условљеног понашања детета и одраслог. Стицање знања о могућем значајном утицају на темперамент условљено понашање. Стицање знања и вештина за препознавање и пружање подршке деци са темперамент- изазовним понашањем . Стицање знања и вештина за прилагођавање средине, начина рада, материјала и активности за децу изазовног темперамента. Стицање знања и вештина потребних за пружање тимске подршке детету сарадњом са њиховим родитељима/старатељима.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1. О темпераментуПауза2. Темперамент особине: ниво активности, интензитет реаговања и упорностПауза за ручак3. Темперамент особине: чулна осетљивост, перцептивност и прилагодљивостПауза4. Темперамент особине: ритмичност, прва реакција и расположење2. дан1.Tемперамент-шанса или изазов?Пауза2.Три темперамент-типа деце: дете "шансе" и два типа изазовне децеПауза за ручак3. Предност доброг уклапањаПауза4.Сарадња са родитељима - боље разумевање детета из угла темперамента

30

дана: 2
бодова: 16

3.000 рсд нето по учеснику, плус трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама семинара)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU" Baby Palace Anđela", Bregalnička 7, Zvezdara, Beograd Марина Копривица, Жана Ердељан 24 3.97
2 ПУ "Дечја радост", Жарка Зрењанина 25, Панчево Марина Копривица, Жана Ердељан 30 3.96
3 Centar za stručno usavršavanje Čačak, Cara Dušana bb, Čačak Марина Копривица, Жана Ердељан 25 3.95
4 Предшколслка установа "Дечји дани", вртић "Лептирић", Стари град Београд, Господар Јевремова број 18 Марина Копривица, Жана Ердељан 29 3.97
5 ПУ "Милица Ножица", вртић "Бамби", Насеље ослободиоци Ваљева бр. 26, Ваљево Марина Копривица, Жана Ердељан 23 4

Укупно учесника: 131 | Просечна оцена: 3.97