Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Каталошки број програма: 60  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Јелка Петковић-Ђурић, професор психологије

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање компетенција васпитача и наставника за потпуније и боље разумевање утицаја попуштајућег васпитног стила и породичне динамике на понашање, емоционални и социјални развој детета и ученика

- Стицање знања о утицају попуштајућег васпитног стила на понашање, емоционални и социјални развој детета - Стицање знања о утицају попуштајућег васпитног стила на појаву одређених проблема у понашању - Стицање знања о значају постављања граница за правилан емоционални и социјални развој детета - Упознавање запослених са различитим стратегијама за постављање граница и правила у васпитном раду - Оспособљавање запослених за развијање ефикасних стратегија за постављање граница и правила у понашању у раду са децом

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник) директор/помоћник директора

1. дан Попуштајући васпитни стил Постављање граница у васпитном процесу Стратегије за постављање граница и правила у понашању у раду са децом

30

дана: 1
бодова: 8

2.000 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младеновац Невена Ловринчевић, Маја Матејић 29 3.95
2 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 24 3.95
3 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 30 3.98
4 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 25 3.96
5 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 21 3.97
6 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 28 3.99
7 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 30 3.97
8 Сурчин Невена Ловринчевић, Маја Матејић 27 3.94
9 Добановци Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 29 3.99
10 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 28 3.94
11 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 29 3.96
12 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13 Невена Ловринчевић, Маја Матејић 27 4
13 Јагодина Невена Ловринчевић, Маја Матејић 30 3.98
14 Блаце Невена Ловринчевић, Маја Матејић 22 3.99
15 Београд Невена Ловринчевић, Ружица Петровић Гашевић 30 3.91
16 Београд Невена Ловринчевић, Ружица Петровић Гашевић 27 3.96
17 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 21 3.94
18 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 21 3.99
19 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 20 3.98
20 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 21 3.99
21 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 16 3.99
22 Београд Маја Матејић, Ружица Петровић Гашевић 21 3.99
23 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 18 3.99
24 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 23 3.98
25 Лесковац Невена Ловринчевић, Ружица Петровић Гашевић 28 3.97

Укупно учесника: 625 | Просечна оцена: 3.97