Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Каталошки број програма: 526  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Весна Радуловић, Професор педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, Професор педагогије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

Снежана Родић, Дипломирани психолог, ОШ„Коста Трифковић„ Нови Сад; Зденка Рајковић, Професор, Основна школа ''Вук Караџић'' Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање планирања, праћења и евидентирања (педагошка документација) напредовања деце/ученика и применa формативног и сумативног оцењивања уфункцији учења и мотивације за школско учење.

Унапређивање компетенција за коришћење различитих резултата, постигнућа ученика. Унапређивање компетенција за побољшање квалитета подршке у учењу и повећање образовних постигнућа. Повећање мотивације за школско учење и саморегулисано учење. Унапређивање квалитета планирања у коме је оцењивање саставни део учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данО ОЦЕЊИВАЊУ ИЗ УГЛА НАСТАВНИКА/УЧЕНИКАПРЕПРЕКЕ ЗА УЧЕЊЕ И ИЗАЗОВИ ОЦЕЊИВАЊА И НАУЧЕНА БЕСПОМОЋНОСТМОТИВАЦИЈА ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕОЦЕЊИВАЊЕ КАО САСТАВНИ ДЕО ПРОЦЕСА УЧЕЊА ШТА«ГОВОРЕ»ОЦЕНЕ И ПОДАЦИ У ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ НАСТАВНИКА«ФОРМУЛА» ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 2500,00 дин. Спецификација: 500,00 дин. материјал 2.000,00 дин реализација обуке и консултације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Медицинска школа, Лоле Рибара 6-8, Пожаревац Снежана Родић, Зденка Рајковић 30 3.28
2 ОШ ''Јован Поповић'', Маријане Грегоран 62, Београд Снежана Родић, Зденка Рајковић 30 3.86
3 Гимназија ''Сава Шумановић'', Лазе Костића 2, Шид Снежана Родић, Зденка Рајковић 29 3.87
4 Основна школа ''Моша Пијаде'', Вука Караџића 4, Бачко Ново Село Снежана Родић, Зденка Рајковић 23 3.98
5 ОШ ''Вук Караџић'', Радоја Домановића 24, Нови Сад Снежана Родић, Зденка Рајковић 30 3.98
6 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Снежана Родић, Зденка Рајковић 28 3.81
7 ОШ „Др Јован Цвијић“, 7. јула 10, Зрењанин Снежана Родић, Зденка Рајковић 30 3.75
8 Нови Сад, ЗООМ платформа Снежана Родић, Зденка Рајковић 26 3.93
9 Шабац, ЗООМ платформа Снежана Родић, Зденка Рајковић 23 3.97
10 Основна школа „Драган Ковачевић“, Шафарикова 8, Београд Снежана Родић, Зденка Рајковић 29 3.96

Укупно учесника: 278 | Просечна оцена: 3.84