Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Каталошки број програма: 446  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170,

Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини ; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу;

Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Кристина Ранђеловић, мастер психолог, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање професионалних знања и вештина за иновативно организовање наставног процеса уз примену принципа индивидуализације наставе сходно стиловима учења ученика

- Усвајање актуелних психолошко-дидактичких и практичних препорука о индивидуализацији наставе као правовременом педагошком корективу у настави данас - Схватање, значај, смисао и могућности имплементације сазнања о когнитивним стиловима и стиловима учења у наставној пракси - Увежбавање у идентификовању преферираних стилова учења ученика - Избор наставне грађе, модели и диференцијација ученика према преферираним стиловима учења - Обука учесника у организацији препаративне, оперативне и верификативне фазе индивидуализованог наставног часа у складу са стилом учења ученика - Посредно утицати на ученичко лично задовољство квалитетнијим наставним радом, што може водити повољнијој психолошкој клими у читавој школи

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање учесникаи израда улазног тестаПсихолошке и дидактичке основе индивидуализацие наставеПАУЗАРазредна атмосфера, наставни стилови и мотивацијаПАУЗА ЗА РУЧАКТеоријски приступ у проучавању когнитивних стилова и стилова учењаПАУЗАСтилови учења/когнитивни стилови/стратегије учења 2. данМоделирање учења у наставиСтилови учења и различити модели стилова учењаПАУЗАИндивидуализација наставе према стиловима учења ученикаПАУЗА ЗА РУЧАКИзрада групних сценарија за часПАУЗАПрезентација скица и израда излазног теста

30

дана: 2
бодова: 16

По учеснику 2700,00 (нето). У цену нису укључени трошкови пута до места реализације и смештај реализатора као и сви припадајући порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Mашинско електротехничка школа, Параћин Душан Ранђеловић, Милица Стевановић 18 3.67
2 Гимназија "9.мај" Ниш Душан Ранђеловић, Милица Стевановић 30 3.83
3 Mузичка школа "Коста Манојловић", Земун, Немањина9 Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 24 3.88
4 Основна школа "Краљ Петар Први", Ниш Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 30 3.46
5 ОШ "Растко Немањић", 36305 Дежева Нови Пазар Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 30 3.93
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 17 3.73
7 ОШ " Младост " ул. Боре Станковића 60 Књажевац Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 23 3.79
8 Srednja tehnička škola " Šinković Jožef", Trg Zorana Đinđića, Bačka Topola Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 29 3.58
9 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 19 3.93
10 Гимназија Велика Плана, Војводе Мишића бр.3 Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 22 3.82

Укупно учесника: 242 | Просечна оцена: 3.76