Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 738  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост„ Суботица; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”; Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби„ Кула; Никола Антонић, , ОШ „Сава Керковић„ Љиг;

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост„ Суботица; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”; Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби„ Кула; Никола Антонић, , ОШ „Сава Керковић„ Љиг;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Јачање компетенција учесника за примену пројкетног планирања кроз интегрисано учење у васпитно – образовном раду. Оспособљавање учесника за увођење пројектног рада у васпитни процес.

Оснаживање учесника за примену индивидуалног и индивидуализованог приступа у свом раду у васпитним групама. Оспособљавање учесника за планирање и примену интегрисаног учења у вртићу. Подстицање учесника за примену различитих стилова дечјег учења у свом васпитно – образовном раду. Упознавање учесника са фазама и начелима пројектног планирања. Оспособљавање учесника за израду пројекта као финалог продукта пројектног планирања.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаИнтегрисано учење у вртићу2. недељаПројектно планирање у вртићу3. недељаФазе пројекта4. недељаИзрада пројектаАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 15 3.86
2 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 21 3.93
3 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 8 3.94
4 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 50 3.97
5 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 21 3.98
6 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 13 3.95
7 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 21 3.97
8 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 15 3.99
9 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 9 3.98
10 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 35 4
11 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 44 4
12 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 10 4
13 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 48 3.98
14 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 84 3.98
15 Иванка Гуриновић Роквић, Милена Андријевић, Корнелија Ковач, Никола Антонић 92 3.98
16 Иванка Гуриновић Роквић, Милена Андријевић, Корнелија Ковач 90 3.99
17 Иванка Гуриновић Роквић, Милена Андријевић, Корнелија Ковач 87 3.98
18 Иванка Гуриновић Роквић, Милена Андријевић, Корнелија Ковач 76 3.99
19 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 27 3.99
20 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 10 3.97
21 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 37 3.99
22 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 50 3.98
23 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 11 3.97
24 Милена Андријевић, Корнелија Ковач, Никола Антонић 75 3.98
25 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 26 3.97
26 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 7 3.97

Укупно учесника: 982 | Просечна оцена: 3.97