До личне професионалне филозофије применом етике брижности

Каталошки број програма: 431  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета , Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац;

Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета , Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, Таркет д.о.о.; Иван Карадаревић, Професор филозофије-социологије, Друга крагујевачка гимназија; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за креирање сопствене личне професионалне и образовне филозофије на основама етике брижности (care ethics) ради адекватног постављања исхода учења и применe метода којима се они остварују.

Разумевање основних питања, тема, проблема и циљева филозофије образовања; препознавање значаја етике, њене примене у образовању и моралног понашања као конструкта школског етоса; диференцирање моралних принципа и уочавање компатибилности начела етике брижности са потребама савремене наставе и пожељног узајамног односа наставника и ученика; развијање способности уочавања и вредновања индивидуалних образовних потреба ученика, вештине самосталног и одговорног постављања исхода учења у складу са тим и примењивања метода учења на основама етике брижности у узајамно подстицајној атмосфери одељења; развијање способности формулисања личне професионалне филозофије образовања као саставног дела портфолија наставника.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни деоОднос филозофије образовања и етикеЕтичке дилеме у перспективи етике брижностиОбразовне потребе, исходи и методеКреирање сопствене професионалане филозофије Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 4 Снежана Грујић, Анастасија Грујић 30 3.78
2 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 26 3.92
3 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 20 3.95
4 Хотел "Равни гај", Љубић бб, Кнић Снежана Грујић, Анастасија Грујић 27 3.99
5 Хотел "Равни гај", Љубић бб, Кнић Снежана Грујић, Анастасија Грујић 27 3.99
6 Хотел "Равни гај", Љубић бб, Кнић Снежана Грујић, Анастасија Грујић 29 3.86
7 Хотел "Равни гај", Љубић бб, Кнић Снежана Грујић, Анастасија Грујић 26 3.88
8 ОШ "Јован Дучић", Роћевићи бб, Краљево Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 24 3.98

Укупно учесника: 209 | Просечна оцена: 3.92