ИГРОМ ДО ПЛЕСА И ЗДРАВЉА

Каталошки број програма: 995  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш, info@fsfv.ni.ac.rs, 018511941, 018511940, 018242482

Славољуб Узуновић, uzun@fsfv.ni.ac.rs, 018511941, 063470532, 018242482

Славољуб Узуновић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Предраг Стојковић, Професор спорта и физичког васпитања, Плесни клуб СПИН; Радмила Костић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања;

Славољуб Узуновић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Предраг Стојковић, Професор спорта и физичког васпитања, Плесни клуб СПИН

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање креативности кроз покрет, развијање самопоуздања, самопоштовања и културног начинa опхођења. Примена плесних игара у раду са децом предшколског и школског узраста у циљу трансформације антрополошког статуса и превенције телесних деформитета

Програм би требало да омогући оспособљеност васпитача, учитеља и наставника предметне наставе за практичну примену стечених знања из области плесних игара и изражавања ритмичких структура у непосредној настави и ваннаставним активностима с циљем трансформације антрополошких карактеристика деце, развоја моторичких способности као и усавршавање технике одређених плесних игара. Стварање базе за учешће све деце у специфичној врсти телесног вежбања кроз музику и покрет као форме за унапређење здравља и постуралног статуса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данОПШТА ТЕОРИЈА РИТМАМЕТОДСКО УПУТСТВО ЗА УЧЕЊЕ РИТМА, ТЕМПА, ДИНАМИКЕ И ПРОСТОРА – практичан радПАУЗАПРИМЕНА РИТМИЧКИХ СТРУКТУРА У МЕТОДИЦИ ОБУЧАВАЊА ДРУШТВЕНОГ ПЛЕСАПАУЗАТЕХНИКА И МЕТОДИКА РИТМИЧКО-ПЛЕСНИХ ИГАРА2. данПРИМЕНА РИТМИЧКИХ СТРУКТУРА У МЕТОДИЦИ ОБУЧАВАЊА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ТЕХНИКЕ НАРОДНИХ ИГАРАпаузаТЕХНИКА НАРОДНИХ ИГАРАОБРАДА НАРОДНЕ ИГРЕ - кореографисањепаузаРИТМИЧКО-ПЛЕСНЕ ИГРЕЗАВРШНИ ДЕО ОБУКЕ

30

дана: 2
бодова: 12

2.000,00 динара преноћиште 6.000, путни трошкови 6.000, радни материјал 2.000, освежење 10.000, надокнада предавачима 2 x 8.000 + порез = 24.000 Факултет – 12.000 издавање уверења – гратис укупно 60.000 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Дубрава", Ивана Милутиновића бб, фискултурна сала Славољуб Узуновић, Предраг Стојковић 30 3.92

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.92