Активно оријентисана настава математике

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 343  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Владимир Маринков, Економско-трговинска школа „Вук Караџић”; Драгана Ћурчић, Економско-трговинска школа, Бечеј

Владимир Маринков, , Економско-трговинска школа „Вук Караџић”; Драгана Ћурчић, Економско-трговинска школа, Бечеј

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника у планирању и реализацији наставе математике, са посебним освртом ка активно оријентисаној настави и индивидуалним карактеристикама ученика.

Наставник ће бити оспособљен да: - напише припрему часа по Берлинском моделу; - реализује часове са методама и облицима рада активне наставе, како би ученике увео у процес учења стављајући их у позицију активног учесника на часу; - више користи своје модераторске способности, разноврсна наставна средства као и квалитетнији наставни материјал, како би се на самом часу могао више посветити сваком ученику; - ревидира свој рад на основу добијене повратне информације од ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. недеља Активно оријентисана настава 2. недеља Дидактичка структура у настави математике 3. недеља План тока часа 4. недеља Завршни рад 5. недеља Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 30

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 7 3.91
2 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 12 3.93
3 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 16 3.97
4 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 19 3.94
5 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 8 3.95
6 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 20 3.97
7 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 19 3.96
8 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 15 3.98
9 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 8 3.98
10 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 10 3.98
11 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 7 3.99
12 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 8 3.99
13 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 8 3.98
14 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 36 3.99
15 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 20 3.97

Укупно учесника: 213 | Просечна оцена: 3.97