Лични пратилац детета – опис посла и изазови у образовном систему

Каталошки број програма: 204  

Не

Центар за развој потенцијала деце и младих Плеј, Јанка Веселиновића 30, 21000 Нови Сад, katarina.majkic@gmail.com, 063580377, 021469223,

Катарина Мајкић, katarina.majkic@gmail.com, 021469223, 063580377,

Катарина Мајкић, Дипл. педагог, Центар за развој потенцијала деце и младих ''Плеј'; Светлана Лазић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп; Драгана Станковић Гаић, 063574547, 063574547

Катарина Мајкић, Дипл. педагог, Центар за развој потенцијала деце и младих ''Плеј'; Светлана Лазић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп; Драгана Станковић Гаић, 063574547, 063574547

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Упознавање са сврхом услуге и описом посла личног пратиоца у образовном систему, као врстом подршке детету са инвалидитетом и сметњама у развоју

Стицање знања о значају и потреби за образовном инклузијом и пуном социјалном укљученошћу деце са сметњама у развоју Улога личног пратиоца детета у вртићу и школи – шта јесте, а шта није опис посла ЛПД Лични пратилац и педагошки асистент – уочавање разлике у опису посла и одговорности Унапређење вештина професионалаца у вртићима и школама за превазилажење тешкоћа у раду ЛПД Подизање капацитета професионалаца за остваривање пуне сарадње са породицом детета и другим актерима који су укључени у реализацију ове услуге Разумевање неопходности интерсекторског и мултидисциплинарног приступа кроз услугу Лични пратилац детета у образовном систему Бенефити од реализације услуге Лични пратилац детета за васпитно-образовни кадар у вртићу/школи

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данI блок: Образовна инклузијаПаузаII блок: Опис посла личног пратиоца у образовном системуПаузаIII блок: Сарадња са личним пратиоцем детета током васпитно-образовног процесаПауза IV блок: Мрежа подршке детету са сметњама у развоју и његовој породици пауза V блок: Интеграција садржаја обуке, сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2100 динара. Укупна цена обуке за 30 учесника је 63.000,00 динара. У цену су урачунати хонорари за реализаторе обуке, као и смештај и путни трошкови за реализаторе. У цену нису урачунати освежење и ручак за учеснике обуке.