Наставник као креатор климе у одељењу

Каталошки број програма: 46  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања

Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Oспособљавање наставника и стручних сарадника за подстицање, развијање и одржавање позитивне климе у одељењу

- Оспособљавање наставника за примену стратегија које утичу на побољшање комуникације у одељењу - Оспособљавање наставника за примену стратегија којима се подстиче мотивација ученика за учење - Оспособљавање наставника за примену стратегија које помажу у откривању узрока и превенцији школског неуспеха - Оспособљавање наставника за планирање и реализацију сарадње са родитељима ученика - Оспособљавање наставника за рефлексивни приступ пракси и израду и реализацију акционог плана са циљем да се стечена знања примене у пракси.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Комуникацијске вештине наставника Подстицање мотивације ученика за учење Улога наставника у превенцији и превазилажењу школског неуспеха Сарадња школе и породице Акционо истраживање – примена наученог у пракси

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1 000 динара у нето износу (ова цена се односи на групу од 30 учесника). На овај износ додају се порези и доприноси за ауторске хонораре и путни трошкови за водитеље семинара. Школа која организује семинар дужна је, такође, да уплати 2.500 динара на рачун Инстутута за педагошка истраживања за припрему семинара и радних материјала за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Тошин бунар 17 11080 Земун Миља Вујачић, Душица Малинић 21 3.44
2 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Тошин бунар 17 11080 Земун Миља Вујачић, Душица Малинић 19 3.18
3 Пољопривреднa школa са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја. 54 , Вањево Миља Вујачић, Душица Малинић 29 3.61
4 Пољопривреднa школa са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја. 54 , Ваљево Миља Вујачић, Душица Малинић 30 3.9
5 ОШ "Стеван Сремац", Добановци Миља Вујачић, Душица Малинић 30 3.58
6 ОШ „Рудовци“, улица Душана Петровића Шана 4, Рудовци Миља Вујачић, Душица Малинић 24 3.99
7 ОШ „Рада Шубакић“, Гружа Миља Вујачић, Душица Малинић 20 3.96
8 ОШ "Светозар Марковић", Хаџи Милентијева 62, Београд Миља Вујачић, Душица Малинић 28 3.76
9 OŠ "Nada Popović", Lomničke borbe 7 Миља Вујачић, Душица Малинић 30 3.96
10 Центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб Миља Вујачић, Душица Малинић 29 3.77
11 Центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб Миља Вујачић, Душица Малинић 15 3.85
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице Миља Вујачић, Душица Малинић 25 3.94
13 Нови Сад, Балетска школа у Новом Саду, Булевар Цара Лазара бб Миља Вујачић, Душица Малинић 16 3.91
14 Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић”, Миломира Бркушанца Мишка 2, Краљево Миља Вујачић, Душица Малинић 25 3.88
15 ОШ " Јулијана Ћатић", Жике Пинтера 44, Страгари Миља Вујачић, Душица Малинић 17 3.93

Укупно учесника: 358 | Просечна оцена: 3.78