Извођење наставе програмирања по принципу „корак по корак” на примеру програмског језика Java

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 295  

Да

Универзитет Метрополитан, Тадеуша Кошћушка 63, Београд, info@metropolitan.ac.rs, 0112030885, 0692030885, 0112030628

Бојана Требињац, bojana.trebinjac@metropolitan.ac.rs, 0692030885, 0637656910,

Владимир Милићевић, доктор наука, Универзитет Метрополитан, Београд;

Владимир Милићевић, доктор наука, Универзитет Метрополитан, Београд;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подстицање професора да овладају савременим приступом обуке из програмирања и да га користе за припрему наставних материјала, писање стручних и научних радова. Ојачавање професионалног капацитета професора и подизање нивоа информатичке писмености.

Обука професора информатике за самостално коришћење програмских развојних окружења како у процесу припреме, тако и у процесу презентације градива ученицима. На овај начин се може повећати визуелизација наставног градива које се излаже. Професори, након ове обуке, ће бити у могућности да на ефективан и ефикасан начин демонстрирају програме претходно обрађене у краћем теоријском излагању.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. недељаПрипрема за израду мултимедијалних материјала 1ПаузаПрипрема за израду мултимедијалних материјала 2ПаузаПрипрема за израду мултимедијалних материјала 32. недељаИзрада мултимедијалним материјала из програмирања за учење „корак по корак„ 1ПаузаИзрада мултимедијалним материјала из програмирања за учење „корак по корак„ 2ПаузаИзрада мултимедијалним материјала из програмирања за учење „корак по корак„ 3

30

недеља: 2
бодова: 10

2.000 динара, Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал, ПДВ.