Дечији цртеж – инструмент правилног раста, развоја и напредовања

Каталошки број програма: 22  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Милица Остојић, Проф.разредне наставе, ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' Бранковина; Ана Ракић, завршен Филозофски факултет у Београду, ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина

Милица Остојић, Проф.разредне наставе, ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' Бранковина; Ана Ракић, завршен Филозофски факултет у Београду, ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење компетенција наставника у сфери праћења развоја личности детета кроз континуирану употребу дечијег цртежа као индикатора когнитивних, мотивационих и графомоторних особености

-Мотивисање за слободније графомоторно изражавање, креативни приступ и социјализацију -Употреба елемената и индикатора процене дечијег цртежа у функцији свакодневног рада наставника и напредовања деце и ученика -Употреба метода и техника који ће им омогућити да препознају лични израз и комуникацију код деце -Развој самопоузадања и сигурности код деце -Идентификовање даровитих ученика -Пружање додатне подршке деци која имају потешкоћа у развоју

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данДечији цртеж као индикатор когнитивног, емоционалног и графомоторног развоја Радионица- Боје на дечијем цртежупаузаРадионица- Цртеж људске фигурепаузаРадионица-Страх као мотив на дечијем цртежупаузаРадионица- Цртеж породицеСмернице за даљи рад и практичну употребу дечијег цртежа у оквиру васпитног рада; евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Милица Остојић, Ана Ракић 30 3.98
2 ОШ "Илија Бирчанин" Ставе Милица Остојић, Ана Ракић 27 3.97

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.98