Компас за учење и поучавање

Каталошки број програма: 475  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Весна Радуловић, проф.педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, Професор педагогије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

Снежана Родић, Дипломирани психолог, ОШ"Коста Трифковић"Нови Сад; Драгана Бајатовић, Професор педагогије, Гимназија ''Светозар Марковић'' Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција за учење и поучавање ученика и проширивање репертоара наставничких вештина за креирање подстицајне средине за учење и стицање међупредметних компетенција

1.Откривање сопствених стилова учења, упознавање са карактеристикама стилова учења и сензибилизација за различите образовне потребе ученика 2. Разумевање улоге наставника у развоју компетенција за учење учења 3.Проширивање знања о социјалним феноменима у раду са децом 4.Унапређивање знања о психолошким принципима учења 5.Унапређивање знања о међупредметним компетенцијама и интегрисаном приступу учењу 6.Мотивисање учесника за преузимање професионалне одговорности за образовна постигнућа ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.) Начини учења и поучавања2.) Социјални феномени и психолошки принципи учења Међупредметне компетенције и интегрисано учење Препреке за учење-индивидуализација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара, 500,00 динара трошкови за потрошни материјал и прилоге, 2.000,00 динара за трошковие реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Коста Трифковић'', Берислава Берића 2, Нови Сад Снежана Родић, Драгана Бајатовић 25 4
2 ОШ ''Жарко Зрењанин'', Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.95
3 ОШ „Љубиша Урошевић“, Цара Душана 145, Рибаре Снежана Родић, Драгана Бајатовић 26 3.95
4 ОШ „Николај Велимировић“ Владе Јовановића 52, Шабац Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.84
5 ОШ "Душан Радовић", Велебитска бб, Нови Сад Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 4
6 ОШ ''Север Ђуркић'', Зелена 102, Бечеј Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.92
7 Економско трговинска школа "Вук Караџић", Светосавска 5, Стара Пазова Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.44
8 ШОСО ''Братство'', Доситејева 11, Бечеј Снежана Родић, Драгана Бајатовић 31 3.91
9 Гимназија "Бранко Радичевић", Светосавска 5, Стара Пазова Снежана Родић, Драгана Бајатовић 25 3.76
10 Гимназија Бечеј, Зелена 13, Бечеј Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.84
11 Нови Сад, ОШ ''Вук Караџић'', Радоја Домановића 24 Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.97
12 ОШ „Змај Јова Јовановић“, Главна 177, Рума Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.98

Укупно учесника: 347 | Просечна оцена: 3.88