Предузетништво – од идеје до реализације

Каталошки број програма: 548  

Не

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић, Саве Немањића 2, osmdt@mts.rs, 034304205, , 034304205

Драган Павловић, andjelic.vesna@gmail.com, 034304205, 0656644381, 034304205

Драган Павловић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Анђелић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић";

Драган Павловић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Тамара Миловановић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Анђелић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић";

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање професионалних компетенција наставника за развој програма ученичког предузетништва и иницијативе за оснивање ученичке задруге. Јачање веза између наставних предмета и ванннаставних активности увођењем предузетништва као међупредметне теме.

Стицање основних предузетничких знања и вештина. Развијање компетенција наставника за примену различитих начина, метода и техника учења кроз програм Ученичко предузетништво у циљу развијања компетенција ученика. Усвајање и имплементација у наставни и ваннаставни процес основних економских и прдузетничких појмова и постулата. Оспособити наставнике да осамостаљују ученике у учењу и раду и пробуде предузетнички дух у њима. Подстаћи наставнике, а преко њих и ученике на активну и перманентну сарадњу са Локалном заједницом. Унапређивање Школског програма, Годишњег плана рада школе и Развојног плана школе. Професионална оријентација ученика кроз предузетништво.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУпознавање и договор о радуПредузетништво у образовањуОправданост оснивања Ученичке задругеПаузаРадионица: Наставник- предузетникПауза за ручакПример добре праксе из школе "Милутин и Драгиња Тодоровић"Радионица: Предузетништво у наставиВредновање семинара и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

Нето 2000,00 динара по учеснику.Подразумева надокнаду предавачима, путне трошкове, радни материјал, освежење и исхрану.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Ђорђе Симеоновић" Подгорац Драган Павловић, Тамара Миловановић, Весна Анђелић 30 3.95
2 ОШ"Хајдук Вељко" Зајечар Драган Павловић, Тамара Миловановић, Весна Анђелић 22 3.81
3 ОШ"Хајдук Вељко" Зајечар Драган Павловић, Тамара Миловановић, Весна Анђелић 28 3.79
4 ош"Нада Поповић" Крушевац Драган Павловић, Весна Анђелић 30 3.78
5 ОШ"Душан Радовић" Пирот Драган Павловић, Тамара Миловановић 30 3.91
6 ОШ"8 октобар" Власотинце Драган Павловић, Тамара Миловановић 24 3.99
7 OШ"8 октобар" Власотинце Драган Павловић, Тамара Миловановић 22 3.95
8 ОШ"десанка Максимовић" Горњи Милановац Драган Павловић, Тамара Миловановић 30 3.83
9 ош"Вук Караџић" Каона бб, Каона Драган Павловић, Весна Анђелић 30 3.88
10 ОШ"Арсеније Лома" Рудник Драган Павловић, Тамара Миловановић 26 3.99
11 ОШ"Сретен Лазаревић" Прилике Драган Павловић, Тамара Миловановић 25 3.97
12 ОШ"Мићо Матовић" Катићи Драган Павловић, Тамара Миловановић 23 3.96
13 Крагујевац Драган Павловић, Весна Анђелић 20 4
14 ош"22.децембар" Доња Трепча Драган Павловић, Тамара Миловановић 18 3.94

Укупно учесника: 358 | Просечна оцена: 3.91