Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Каталошки број програма: 345  

Не

Друштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35/4, Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Биљана Ћамиловић, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет; Војислав Андрић, доктор методике математике, Ваљевска гимназија; Ђорђе Дугошија, доктор, Математички факултет у Београду; Драган Машуловић, доктор наука, Природно-математички факултет у Новом Саду; Драган Урошевић, доктор наука, научни саветник; Градимир Војводић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Раде Живаљевић, доктор наука, Математички институт САНУ; Војислав Петровић, доктор наука, Департман за математику и информатику, Нови Сад; Филип Марић, доктор наука, Математички факултет, Београд; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Ненад Митић, доктор рачунарских наука, Математички факултет; Ана Капларевић-Малишић, доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевцу; Ђорђе Баралић, доктор наука, Математички институт САНУ; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Београд; Милан Живановић , доктор методике наставе, Високашкола струковних студија за васпитаче; Ненад Вуловић, доктор методике наставе математике, Факултет педагошких наука, Јагодина; Владимир Балтић, доктор наука, ВИШЕР; Математички институт САНУ; Александра Равас , дипл. математичар , Рајфајзен банка ; Ангела Митић Младеновић, дил. математичар, ТШ „Раде Металац„; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер , Средња школа за економију, право и администрацију,; Драгољуб Ђорђевић, дипл. математичар, ОШ „Херој Иван Мукер„, Смедеревска Паланка; Душа Вуковић, мастер математичар , Математичка гимназија; Јелена Хаџи-Пурић, Магистар рачунарства и информатике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Јован Кнежевић , дипломирани математичар , Шеста београдска гимназија; Kaтарина Вељковић, дипломирани математичар , Прва крагујевачка гимназија; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић - Алас„; Милорад Шуковић, наставник, ОШ „Свети Сава„, Аранђеловац; Милосав Миленковић, дипл. математичар, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка; Нела Спасојевић , дипл. математичар , Техничка школа Трстеник; Вељко Ћировић, дипломирани математичар , Ваљевска гимназија; Зоран Ловрен, Наставник , ОШ „Свети Сава„ Аранђеловац;

Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет; Војислав Андрић, доктор методике математике, Ваљевска гимназија; Ђорђе Дугошија, доктор, Математички факултет у Београду; Драган Машуловић, доктор наука, Природно-математички факултет у Новом Саду; Драган Урошевић, доктор наука, научни саветник; Градимир Војводић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Раде Живаљевић, доктор наука, Математички институт САНУ; Војислав Петровић, доктор наука, Департман за математику и информатику, Нови Сад; Филип Марић, доктор наука, Математички факултет, Београд; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Ненад Митић, доктор рачунарских наука, Математички факултет; Ана Капларевић-Малишић, доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевцу; Ђорђе Баралић, доктор наука, Математички институт САНУ; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Београд; Милан Живановић , доктор методике наставе, Високашкола струковних студија за васпитаче; Ненад Вуловић, доктор методике наставе математике, Факултет педагошких наука, Јагодина; Владимир Балтић, доктор наука, ВИШЕР; Математички институт САНУ; Александра Равас , дипл. математичар , Рајфајзен банка ; Ангела Митић Младеновић, дил. математичар, ТШ „Раде Металац„; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер , Средња школа за економију, право и администрацију,; Драгољуб Ђорђевић, дипл. математичар, ОШ „Херој Иван Мукер„, Смедеревска Паланка; Душа Вуковић, мастер математичар , Математичка гимназија; Јелена Хаџи-Пурић, Магистар рачунарства и информатике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Јован Кнежевић , дипломирани математичар , Шеста београдска гимназија; Kaтарина Вељковић, дипломирани математичар , Прва крагујевачка гимназија; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић - Алас„; Милорад Шуковић, наставник, ОШ „Свети Сава„, Аранђеловац; Милосав Миленковић, дипл. математичар, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка; Нела Спасојевић , дипл. математичар , Техничка школа Трстеник; Вељко Ћировић, дипломирани математичар , Ваљевска гимназија; Зоран Ловрен, Наставник , ОШ „Свети Сава„ Аранђеловац; Ана Спасић, мастер математичар , Математички факултет, Универзитета у Београду; Нина Радојичић, мастер математичар, Математички факултет, Београд; Владимир Кузмановић, Мастер математичар, Математички факултет, Београд;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе математике и информатике у основним и средњим школама кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу и подизање нивоа дидактичко-методичких компетенција наставника.

Разрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и информатике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у основној и средњој школи. Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике. Дати примере и сугестије за оријентацију наставе на исходе и стандарде постигнућа, индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике и информатике.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данБиће понуђено десетак тема, а сваки учесник ће бирати једну.2. данБиће понуђено двадесетак тема, а сваки учесник ће бирати две.

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по групи: 30 пута 10000 = 300000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови и смештај предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Александра Равас , Јован Кнежевић 23 3.4
2 Београд Зоран Каделбург, Војислав Петровић 26 3.71
3 Београд, Економски факултет Милан Јовановић, Вељко Ћировић 26 3.57
4 Београд, Економски факултет Милан Јовановић, Вељко Ћировић 24 3.48
5 Београд, Економски факултет Милорад Шуковић, Зоран Ловрен 22 3.67
6 Београд, Економски факултет Милорад Шуковић, Зоран Ловрен 21 3.74
7 Београд, Економски факултет Драгољуб Ђорђевић, Милосав Миленковић 27 3.71
8 Београд, Економски факултет Драгољуб Ђорђевић, Милорад Шуковић 24 3.71
9 Београд, Економски факултет Зоран Каделбург, Војислав Петровић 26 3.68
10 Београд, Економски факултет Александра Равас , Јован Кнежевић 24 3.54
11 Београд, Економски факултет Војислав Андрић, Милан Живановић 23 3.48
12 Београд, Економски факултет Војислав Андрић, Милан Живановић 20 3.58
13 Београд, Економски факултет Драган Машуловић, Филип Марић 23 3.84
14 Београд, Економски факултет Драган Машуловић, Филип Марић 23 3.69
15 Београд, Економски факултет Зоран Каделбург, Бојана Сатарић 27 3.71
16 Београд, Економски факултет Војислав Андрић, Бојана Сатарић 9 3.73
17 Београд, Економски факултет Душа Вуковић, Јелена Хаџи-Пурић 22 3.69
18 Београд, Економски факултет Душа Вуковић, Јелена Хаџи-Пурић 19 3.68
19 Београд, Економски факултет Kaтарина Вељковић, Милена Марић 21 3.36
20 Београд, Економски факултет Kaтарина Вељковић, Милена Марић 21 3.5
21 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Зоран Каделбург, Војислав Петровић 23 3.83
22 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Ђорђе Дугошија, Вељко Ћировић 21 3.63
23 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Милорад Шуковић, Зоран Ловрен 25 3.44
24 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Драгољуб Ђорђевић, Милосав Миленковић 22 3.72
25 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Александра Равас , Јован Кнежевић 24 3.28
26 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Војислав Андрић, Милан Живановић 24 3.7
27 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Филип Марић, Јелена Хаџи-Пурић 26 3.85
28 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Раде Живаљевић, Ђорђе Баралић 22 3.78
29 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Зоран Каделбург, Милена Марић 29 3.63
30 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Војислав Петровић, Вељко Ћировић 14 3.69
31 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија 27 3.76
32 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Милорад Шуковић, Зоран Ловрен 16 3.81
33 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Драгољуб Ђорђевић, Милосав Миленковић 21 3.62
34 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Александра Равас , Јован Кнежевић 24 3.74
35 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Милан Живановић , Милена Марић 30 3.8
36 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Филип Марић, Јелена Хаџи-Пурић 23 3.69
37 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Раде Живаљевић, Ђорђе Баралић 20 3.35
38 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Зоран Каделбург, Војислав Андрић 16 3.63
39 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Зоран Каделбург, Бојана Сатарић 18 0
40 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Војислав Андрић, Драгољуб Ђорђевић 27 0
41 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Раде Живаљевић, Јован Кнежевић 27 0
42 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Војислав Петровић, Милена Марић 27 0
43 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Филип Марић, Милорад Шуковић 27 0
44 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Милан Живановић , Александра Равас 27 0
45 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Вељко Ћировић, Зоран Ловрен 27 0
46 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Зоран Каделбург, Драгољуб Ђорђевић 27 0
47 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Војислав Андрић, Јелена Хаџи-Пурић 27 0
48 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Раде Живаљевић, Јован Кнежевић 27 0
49 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Војислав Петровић, Милена Марић 27 0
50 Семинар се одвија он-лајн коришћењем Зум платформе Ђорђе Баралић, Вељко Ћировић 27 0
51 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Зоран Каделбург, Војислав Петровић 30 3.61
52 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Мирослав Марић, Владимир Балтић 30 3.74
53 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Милан Живановић , Ненад Вуловић 30 3.28
54 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Александра Равас , Бојана Сатарић 30 3.69
55 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Драгољуб Ђорђевић, Душа Вуковић 30 3.73
56 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Јован Кнежевић , Kaтарина Вељковић 30 3.61
57 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Милена Марић, Вељко Ћировић 29 3.43
58 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Војислав Андрић, Филип Марић 29 3.6
59 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Зоран Каделбург, Мирослав Марић 23 3.77
60 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Војислав Петровић, Владимир Балтић 30 3.57
61 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Милан Живановић , Александра Равас 29 3.68
62 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Ненад Вуловић, Бојана Сатарић 24 3.49
63 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Драгољуб Ђорђевић, Kaтарина Вељковић 30 3.62
64 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Душа Вуковић, Јован Кнежевић 22 3.6
65 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Милена Марић, Милосав Миленковић 29 3.35
66 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Ана Капларевић-Малишић, Вељко Ћировић 29 3.55
67 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Филип Марић, Ђорђе Баралић 29 3.56
68 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Ђорђе Баралић, Нина Радојичић 20 3.46
69 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Ана Капларевић-Малишић, Милосав Миленковић 30 3.66
70 Семинар ће бити организован онлајн. ДМС, Београд Војислав Андрић, Нина Радојичић 30 3.81

Укупно учесника: 1736 | Просечна оцена: 3