Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 700  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ„Десанка максимовић„ Ваљево; Мира Јовановић, доктор педагошких наука , Висока школа струковних студија за васпитаче Шаба;

Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ„Десанка максимовић„ Ваљево; Мира Јовановић, доктор педагошких наука , Висока школа струковних студија за васпитаче Шаба;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Проширивање знања васпитача о феномену даровитости, препознавању потенцијално даровите деце, сензибилизација васпитача на потребе и могућности даровите деце, стицање знања о основним начелима и могућностима рада са даровитом децом у вртићу.

Стицање знања о природи даровитости и њеном развоју, о карактеристикама породице даровитог детета, о правовременом уочавању потенцијално даровите деце, унапређење вештина препознавања и одговарања на специфичне развојне и образовне потребе даровите деце, улога васпитача у раду са даровитом децом, стицање знања о начелима, техникама, методама и облицима рада са даровитом децом у вртићу.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Ко је даровито дете?Пауза Развој даровитости, типови и нивои даровитости, особине и васпитно-образовне потребе даровите децеПауза Начела и модели рада са даровитом децом предшколског узраста у вртићуПауза Активности-игре за подстицање активног учења,дивергентног,креативног мишљења,вербалних способности

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 3.86
2 ПУ "Слава Ковић" Богатић Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 4
3 Удружење приватних предшколских установа Београда Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 27 3.97
4 ПУ “Милица Ножица“, вртић „Видра“ Ваљево Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 3.95
5 Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр.4 Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 3.93
6 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 29 3.93
7 ПУ "Лане", Кучево Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 24 3.99
8 Центар за стручно усавршавање Шабац Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 26 3.98

Укупно учесника: 226 | Просечна оцена: 3.95