Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Каталошки број програма: 81  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев„, Кикинда; Гордана Булатовић, професорица, Центар за стручно усавршавање Кикинда;

Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев„, Кикинда; Гордана Булатовић, професорица, Центар за стручно усавршавање Кикинда;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити стручна знања и вештине наставника за развијање социјалних компетенција ученикау функцији заштите ученика од дискриминације и насиља и њихове боље интегрисаности у вршњачку групу.

-Упознавање наставника са појмом социјалне компетентности и њеним значајем у развоју личности ученика; - Упознавање наставника са значајем развијања социјалних компетенција ученика као фактора заштите од дискриминације инасиља и боље интегрисаности у вршњачку групу -развијање педагошких вештина наставника за подстицање социјалних компетенција ученикау хетерогеним групама; -оспособљавање наставника за примену метода развијања групне кохезије и интеграције ученика у групу;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. данУводна активност 2. Фактори развоја и социјализације личности и развој социјалних компетенција пауза3.Социјална компетенција у функцији заштитеученика од дискриминације инасиља у оквиру образовно-васпПауза за ручак4.Социјална интеракција и интеграцијау хетерогеним групама паузаМетоде и начини за унапређивање соц. ком. ученика, развијања групне кохезије и интеграције ученика .Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Станко Крстин", Карађорђева 8, Радојево Миљана Китановић, Гордана Булатовић 24 3.83
2 Средња школа "Доситеј Обрадовић2, Краља Петра првог Карађорђевића 11, Нови Кнежевац Миљана Китановић, Гордана Булатовић 26 3.89
3 Гимназија "Вељко Петровић", Доситеја Обрадовића 2 Миљана Китановић, Гордана Булатовић 28 3.86
4 ОШ "Новак Радонић" Мол, Маршала Тита 82 Миљана Китановић, Гордана Булатовић 30 3.91
5 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а Миљана Китановић, Гордана Булатовић 30 3.67
6 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Миљана Китановић, Гордана Булатовић 17 3.96
7 Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла", Народног фронта 1, Зрењанин Миљана Китановић, Гордана Булатовић 28 3.88
8 ОШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 10, Јабука Миљана Китановић, Гордана Булатовић 30 3.54
9 ОШ "Олга Петров", Олге Петров 1, Банатски Брестовац Миљана Китановић, Гордана Булатовић 27 3.8
10 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад Миљана Китановић, Гордана Булатовић 30 3.88
11 ОШ "Краљ Александар Први", Симе Симића 3, Пожаревац Миљана Китановић, Гордана Булатовић 17 3.93
12 Техничка школа Књажевац Миљана Китановић, Гордана Булатовић 22 3.94
13 ЕТШ "Паја Маргановић" Панчево Миљана Китановић, Гордана Булатовић 30 3.83
14 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а Миљана Китановић, Гордана Булатовић 14 3.98
15 ЕТШ "Паја Маргановић" Панчево Миљана Китановић, Гордана Булатовић 19 3.88
16 ОШ "Живадинка Дивац", краља Милутина бб, Крагујевац Миљана Китановић, Гордана Булатовић 17 3.96
17 ОШ "Јован Јовановић Змај" Нови Кнежевац Миљана Китановић, Гордана Булатовић 24 3.85
18 ОШ "Чех Карољ" Ада Миљана Китановић, Гордана Булатовић 28 3.53
19 Центар за стручно усавршавање Лесковац Миљана Китановић, Гордана Булатовић 23 3.82
20 ОШ "Свети Сава", Крагујевац Миљана Китановић, Гордана Булатовић 21 3.98

Укупно учесника: 485 | Просечна оцена: 3.85