Физичко васпитање у функцији достизања образовних стандарда осталих наставних предмета у првом циклусу основног образовања

Каталошки број програма: 1016  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, ,

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400,

Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Владимир Милошевић, Професор физичког васпитања и спорта, Факултет спорта и физичког васпитања Београд; Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд;

Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Владимир Милошевић, Професор физичког васпитања и спорта, Факултет спорта и физичког васпитања Београд; Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд;

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је упознавање наставника разредне и предметне наставе са могућностима планирања и реализације интегративне наставе физичког васпитања и осталих наставних предмета у функцији достизања образовних стандарда.

1. Упознавање наставника са могућностима и методичким аспектима повезивања наставних садржаја физичког васпитања и наставних садржаја осталих наставних предмета. 2. Обучавање наставника за планирање и припремање интегративне наставе и организацију ефикасног међупредметног повезивањa ради остваривања општих и међупредметних компетенција ученика. 3. Обучавање наставника за примену интегративне наставе физичког васпитања и осталих наставних предмета.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. данИнтегративна настава - Карактеристике физичког васпитања и повезивање са другим предметимаОбразовни стандарди,тематске целине наставних предмета, аспекти повезивања у интегративној настави Модели интегративне наставе физичког васпитања и других наставних предметаИзрада писане припреме за час интегративне наставе физичког васпитања и других наставних предмета

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, Београд Снежана Радисављевић Јанић, Владимир Милошевић, Ивана Милановић 23 4

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 4