ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Каталошки број програма: 243  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Недељко Јовић, Дипломирани психолог, Агенције „Агапе 7„;

Недељко Јовић, Дипломирани психолог, Агенције „Агапе 7„; Лаура Живковић, Дипломирани педагог, Агенција „Агапе 7„ Нови Сад;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Мотивисање и подршка наставницима у превенцији злоупотребе ПАС. Стицање вештина и знања наставника да се планира и спроводи системацки и континуирани превентивни рад у школи за ученике, наставнике, родитеље и локалну заједницу.

Саветодавни рад са породицама, симптоматологија злоупотребе ПАС. Планирање акција помоћи, подршке и саветодавног рада са младим зависницима, узрок рецидива и планирање мера заштите.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данАДОЛЕСЦЕНЦИЈА И РИЗИЧНА ПОНАШАЊА МЛАДИХпаузаТИПОЛОГИЈА РИЗИЧНИХ ПОРОДИЦА-САВЕТОДАВНО ПРЕВЕНТИВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМАПОДЕЛА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ( НАЧИН КОРИШТЕЊА, ЗНАЦИ, СИМПТОМИ И ПОСЛЕДИЦЕпаузаКАКО ПРЕПОЗНАТИ НАРКОМАНА (ЗАВИСНИКА) И КАКО РЕАГОВАТИ, ТЕСТИРАЊЕ НА ДРОГЕТЕРАПИЈА НАРКОМАНИЈЕ, МОГУЋНОСТ ЛЕЧЕЊА И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ЗАВИСНИКАпаузаПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗНАЊА У ПЛАНИРАЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ И САВЕТОДАВНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ,,Угоститељско туристичка школа са домом ученика" Врњачка бања Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.82
2 ,,Угоститељско туристичка школа са домом ученика" Врњачка бања Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.92
3 ОШ "8. септембар" Пирот Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.92
4 Медицинска школа ,, Стевица Јовановић" Панчево Недељко Јовић, Лаура Живковић 13 3.95
5 Медицинска школа ,, Стевица Јовановић" Панчево Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.76
6 Економско-угоститељска школа "Слободан Минић" Аранђеловац Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.86
7 Прехрамбено шумарска и хемиска школа Сремска Митровица Недељко Јовић, Лаура Живковић 17 3.78
8 Прехрамбено шумарска и хемиска школа Сремска Митровица Недељко Јовић, Лаура Живковић 24 3.81
9 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11.мај" Јагодина Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.86
10 Млекарска школа са Домом ученика "др Обрен Пејић" Пирот Недељко Јовић, Лаура Живковић 28 3.89
11 Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ Рума Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.86
12 Центар за стручно усавршавање Шабац Недељко Јовић, Лаура Живковић 29 3.61
13 Средња школа "Свети Сава" Лозница Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.89
14 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војводе Путника 60 Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.91
15 Медицинска школа, Пожаревац Недељко Јовић, Лаура Живковић 26 3.87
16 Техничка школа са домом ученика "Милентије Поповић" Црна Трава Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.98
17 Техничка школа са домом ученика "Милентије Поповић" Црна Трава Недељко Јовић, Лаура Живковић 24 3.83
18 Средња школа - Бабушница Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.84
19 Пољопривредна школа са домом ученика "Рајко Боснић", Буково - Неготин Недељко Јовић, Лаура Живковић 16 3.81
20 Пољопривредна школа са домом ученика "Рајко Боснић", Буково - Неготин Недељко Јовић, Лаура Живковић 18 3.78
21 Основна школа "Вера Благојевић", Бања Ковиљача Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.86
22 Ош "Јован Стерија Поповић" Велика Греда Недељко Јовић, Лаура Живковић 28 3.85
23 Техничка школа "Никола Тесла",Шид Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.78
24 Основна школа "Вук Караџић", Пирот Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 4
25 Основна школа "Вук Караџић", Пирот Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.93
26 Техничка школа Неготин Недељко Јовић, Лаура Живковић 28 3.89
27 Центар за стручно усавршавање Крушевац Недељко Јовић, Лаура Живковић 14 3.94
28 ОШ "Илија Бирчанин" Ставе Недељко Јовић, Лаура Живковић 21 3.89
29 ОШ "Љубивоје Бајић" Медвеђа Недељко Јовић, Лаура Живковић 23 3.93
30 Центар за стручно усавршавање Шабац Недељко Јовић, Лаура Живковић 27 3.92

Укупно учесника: 786 | Просечна оцена: 3.86