Зависност од коцкања и интернета ученика основних и средњих школа

Каталошки број програма: 245  

Не

Удружење Центар за васпитање и бригу о деци и омладини и превенцију зависности од коцке и интернета - Адијафора, Витезова Карађорђеве звезде 50, Београд, Звездара, Србија, adijafora@gmail.com, 0112623229, 0112180968, 0112180968

Дејан Божовић, adijafora@gmail.com, 0112623229, 063302101, 0112180968

Дејан Божовић, седми степен стручне спреме, Удружење "Адијафора"; Мирјана Аћимовић, седми степен стручне спреме, ЕУРОМАТ, Комитет за друштвену одговорност ; Милица Динић, четврти степен стручне спреме, Удружење "Адијафора";

Дејан Божовић, седми степен стручне спреме, Удружење "Адијафора"; Весна ПЕТРОВИЋ УРОШЕВИЋ, седми степен стручне спреме, Градска општина Звездара, Београд; Мирјана Аћимовић, седми степен стручне спреме, ЕУРОМАТ, Комитет за друштвену одговорност ; Милица Динић, четврти степен стручне спреме, Удружење "Адијафора";

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити и учврстити знање наставника, професора, стручних сарадника, педагога и психолога о изложености коцкању и зависностима од коцке и интернета ученика и унапредити знање о превенцији у односу на зависности од коцкања и интернета код ученика.

-Унапређивање компетенција запослених у образовању за превенцију и рано препознавање знакова зависности од интернета и коцкања код ученика -Стицање знања о опасностима везаним за коцку и злоупотебу интернета код младих -Стицање знања о примени адекватног приступа решавању проблематичног понашања ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програмКоцкање и закон Епидемиологија и етиологија патолошког коцкања код младих Шта је патолошко коцкањеПауза за ручакФактори ризика и заштитни фактори, доступност коцке преко интернета Последице коцкања (здравствене, породичне, социјалне) Зависност од компјутера, интернета и видео игараПаузаШта смо научили, шта даље (провера наученог, планирање примене стечених знања и вештина

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику 2.100 динара (бруто). У цену је укључен хонорар за предавачe, штампа и израда радног материјала за учеснике, сертификати, административни и организациони трошкови, сендвичи за учеснике, порези и доприноси. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја и исхране, уколико се семинар изводи на већој удаљености.(преко 200 км од Београда)