Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Каталошки број програма: 983  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Ђорђе Беара, , ОШ „Дринка Паловић”, Београд;

Ђорђе Беара, , ОШ „Дринка Паловић”, Београд; Сања Младеновић, , ОШ „Васа Пелагић”, Котеж, Београд; Биљана Обрадовић, , Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло”;

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Обучавање и мотивисање наставника за примену народних игара и песама у настави и ваннаставним активностима у млађим разредима као облика превенције дискриминације.

Pазвијање интересовања наставника према народној традицији и стваралштву различитих народа у Србији, - Упознавање наставника са значајем народних игара за психо-физички, емоционални и социјални развој личности ученика, -оспособљавање наставника за развијање опште културе ученика и изградњи односа према сопственој и туђој културној баштини, - Упознавање наставника са основним појмовима фолклора и етнокореолошкој подељености на области у Србији, - Оспособљавање наставника за извођење различитих народних игара које могу да се примене у настави и ваннаставним активностима. - Оспособљавање наставника да код деце са посебним потребама развију осећај за вештину покрета и ритам.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи

1. данУводна реч Историјски развој игара у СрбијиЗначај и место народних игара у развоју децеЕтнокореолошка подељеност на области и технички елементи игре - методички приступФолклор у наставном плану и програму Народне песме и игре предвиђене Наставним планом и програмом 2. данНародне игре у ваннаставним активностимаИграчка проба 1Играчка проба 1 и певачка пробаИграчка проба 2Играчка проба 2Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

2300 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава семинар, радно–потртошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Ђорђе Беара, Сања Младеновић 25 4
2 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Ђорђе Беара, Сања Младеновић 26 3.97
3 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Ђорђе Беара, Сања Младеновић 14 4

Укупно учесника: 65 | Просечна оцена: 3.99