Породица и вртић – сарадња са породицом

Каталошки број програма: 771  

Не

ПУ БАМБИ, КУЛА,ЈОСИПА КРАМЕРА 19, pubambi@gmail.com, 025722139, 025729990, 025722139

СНЕЖАНА БУЛАТОВИЋ, snezanabulatovic.69@gmail.com, 025729990, 0693039390, 025722139

Снежана Булатовић, ПУ „Бамби„ Кула; Марица Мецек, ПУ „Бамби„; Весна Јововић, ПУ „Бамби„

Снежана Булатовић, ПУ „Бамби„ Кула; Марица Мецек, ПУ „Бамби„; Весна Јововић, ПУ „Бамби„

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализацију рада са децом и породицом у циљу континуираног утицаја на дечји развој и напредовање

Уочавање значаја и развијање вештина за: - планирање и примену различитих облика сарадње са породицом - грађење партнерског односа са породицом - мотивисање породице за активно укључивање у живот и рад установе - укључивање породице у планирање, реализацију и евалуацију сарадње - укључивање породице у непосредан васпитно-образовни рад - активно укључивање породице у процес адаптације - укључивање породице у процес индивидуализације васпитно-образовног рада - континуирано информисање родитеља о дечјем развоју и напредовању - укључивање породице у реализацију ППП - усклађивање очекивања - саветодавни рад - документовање, евалуацију и самоевалуацију сарадње

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица Облици сарадње Планирање сарадње Саветодавни рад са родитељима Документовање и самовредновање сарадње Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Параћин, ПУ''Бамби'', Николе Пашића 33 Снежана Булатовић, Марица Мецек, Весна Јововић 30 3.79
2 ПУ''Милица Ножица'', вртић ''Видра'', Сувоборска бб Ваљево Снежана Булатовић, Марица Мецек, Весна Јововић 30 3.86
3 ПУ''Вера Гуцуња'' Спортска бб, Сомбор Снежана Булатовић, Марица Мецек, Весна Јововић 30 3.72
4 ПУ''Наша радост'', вртић ''Шумице'', Банијска бб , Суботица Снежана Булатовић, Марица Мецек, Весна Јововић 30 3.96
5 ПУ''Бамби''- Бор, Моше Пијаде 66 Снежана Булатовић, Марица Мецек, Весна Јововић 29 3.82

Укупно учесника: 149 | Просечна оцена: 3.83